2020 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir LVT narės Nendrės Černiauskienės spaudos konferencija Seime „Žvalgybos įstatymo pataisos – Europos žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Konstitucijos pažeidimai“ (papildyta pranešimu spaudai)

Pranešimas spaudai 2020 m. sausio 29 d. įvyko spaudos konferencija „Žvalgybos įstatymo pataisos – Europos žmogaus teisių konvencijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimai“. Spaudos konferencijos metu pristatyta Lietuvos visuomenės tarybos kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimo pirmininką ir Ministrų Pirmininką, Seimo narius. Kreipimasis dėl Lietuvos Respublikos Prezidento teiktų Žvalgybos įstatymo pataisų projekto, apimančio ir 9 Skaityti toliau …

Lietuvos žiniasklaida atkreipė dėmesį į Lietuvos Visuomenės Tarybą.

Lietuvos radijas ir televizija: Vaišvila reikalauja kuo greičiau pateikti informaciją apie išlaidas, patirtas dėl žaliųjų rodyklių nuėmimo Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos visuomenės tarybos valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydamas skubiai pateikti informaciją apie dešiniojo posūkio lentelių nuėmimą ir grąžinimą… Diena: SIGNATARAS „SPAUDŽIA“ MINISTERIJĄ DĖL ŽALIŲJŲ RODYKLIŲ Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos visuomenės tarybos Skaityti toliau …

LVT pranešimas spaudai.

Š.m. sausio 21-ą dieną M.Mažvydo bibliotekoje įvyko pirmas šiais metais Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdis. Jame buvo priimta keletas Lietuvai svarbių dokumentų. Jų tarpe:                             LR PrezidentuiLR Seimo PirmininkuiLR Ministrui PirmininkuiLR Seimo nariams G. Landsbergiui, A. Anušauskui ir L. Kaščiūnui Lietuvos visuomenės tarybateises@lietuvosvisuomenestaryba.lt Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvilazigmas.vaisvila@lrs.lt DĖL ŽVALGYBOS ir KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMŲ Skaityti toliau …

2020.01.13. Neleiskime sutrūkinėti mūsų vienybės grandinei.

Sausio 13-oji liudija, kad buvome stiprūs, susitelkę ir galingi, nes turėjome aiškų ir šventą tikslą- iškovoti laisvę. Į kovą šaukė didelis tikėjimas gimtuoju žodžiu, didinga istorija. Į kietą, stiprų kumštį telkė ryžtas pasaulio žemėlapyje vėl įrašyti Lietuvos didingą vardą.Istorija paliudijo, kad mūsų pasirinktas kelias teisingas. Tai laisvė, kūryba, meilė ir darbas Tėvynei, bei tikėjimas savo Skaityti toliau …

LVT Kreipimasis į Kultūros ir paveldo departamentą dėl P.Cvirkos paminklo ir skvero apsaugos sustiprinimo (papildyta KPD atsakymu)

Š.m. sausio 6 d. Lietuvos Visuomenės Taryba gavo atsakymą iš Kultūros ir paveldo departamento į savo Kreipimąsi dėl Petro Cvirkos paminklo Vilniuje apsaugos padidinimo:   Kodėl LVT rūpinasi Petro Cvirkos skveru ir paminklu Vilniuje? Tikrai ne todėl, kad sieja šį lietuvių literatūros klasiką su tarybiniu Lietuvos laikotarpiu, iš kurio išėjo keturiasdešimtmečiai ir vyresni Lietuvos gyventojai, Skaityti toliau …

LVT Naujametinis Sveikinimas

LVT Naujametinis Sveikinimas Baigiasi Metai. Dar vieni… Atsigręžiame- kokie jie buvo? Puikūs. Puikūs dėl to, kad esame šiandien ir būsime rytoj. Kad galime žvelgti į priekį ir žvalgytis atgal, kad galime svajoti, kurti rytdienos planus. Naujųjų Metų naktį pakelkime akis į žvaigždes ir pasidžiaukime jų spindesiu ten, o mūsų- čia. Mes- Žvaigždės žemėje. Mes- Žemės Skaityti toliau …

Išvaduotoji Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žvaigždė

Iš karto apie esmę Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC) savo svetainėje kgbveikla.lt yra paskelbęs taip vadinamą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą, apie kurį LGGRTC, pristatydamas jį, rašo: „1987 metais pradėtame pildyti žurnale pateikti duomenys apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius, verbuotus įvairiais laikotarpiais nuo 1940 iki 1979 m. Skaityti toliau …

2019 m. gruodžio 18 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Politikai, paniekinantys Lietuvą, turi atsakyti patys“

2019 m. gruodžio 18 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Politikai, paniekinantys Lietuvą, turi atsakyti patys“ Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Aldas Mačiulis, buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas ir Silvija Sondeckienė Lietuvos visuomenės taryba pristatys tarpžinybinės Liustracijos komisijos sprendimą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo teigti, jog Skaityti toliau …

LVT Pranešimas spaudai „Dėl Lietuvos Visuomenės Tribunolo steigimo“. Z.Vaišvilos, A.Skardžiaus ir K.Eivos spaudos konferencija

Lietuvos Visuomenės Tarybos Pranešimas spaudai „Dėl Lietuvos Visuomenės Tribunolo steigimo“ 2019-12-04, Vilnius Klaipėdos SGD terminalui „Independence“ – jau 5-eri metai. Lietuvos valstybės valdytojai šio laivo-saugyklos išlaikymui panoro dar skolintis – Seime svarstymui priimtas nutarimas dėl valstybės įsipareigojimų 295,5 mln. eurų sumai Šiaurės investicijų bankui prisiėmimo. Tam pritarė 64 Seimo nariai, susilaikė 12, ir tik vienas Skaityti toliau …

LVT Kreipimasis į Seimą dėl Automobilių taršos mokesčio įstatymo

                                                          LR SEIMO VALDYBAILietuvos Visuomenės Taryba DĖL AUTOMOBILIŲ TARŠOS MOKESČIO ĮSTATYMO 2019-11-06 Vilnius 2019-10-29 Lietuvos Visuomenės Tarybos kreipimusi LR Seimą raginome nepriimti Vyriausybės siūlomo LR Automobilių taršos mokesčio įstatymo, pateikėme argumentus, kad šis įstatymo projektas yra Skaityti toliau …