Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba pranešimas spaudai, 2022.01.23

 

                             

 

Asociacijos Lietuvos Visuomenės Taryba pranešimas spaudai

2023-01-23 Vilnius

 

Civilinėje byloje Nr.2-122-808/2022 įsiteisėjusia 2022-12-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties dalimi nustatyta, kad:

– Kazys Serbenta ir Zenonas Andrulėnas nėra Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT) nariai;

– šių asmenų naudojamas LVT antspaudas nėra oficialus LVT antspaudas, patvirtintas atitinkamuose LVT dokumentuose, šis antspaudas pagamintas nurodytų asmenų iniciatyva;

–  2018-12-20 LVT valdybos posėdžio nutarimu tvarkyti dokumentus dėl LVT antspaudo, saugoti ir naudoti LVT antspaudą (antspaudus) įgaliotas LVT valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila.

Tęsiasi ginčas dėl LVT reikalavimo nurodytoje byloje nagrinėjimo dėl LVT dokumentų, kasos lėšų, kasos dokumentų, neteisėtai pasidaryto LVT antspaudo išreikalavimo iš Zenono Andrulėno, kuris bylos nagrinėjimo metu prisipažino turintis ir valdantis šiuos LVT dokumentus, antspaudą, kasą bei kitą turtą.

Zenonas Andrulėnas, Kazys Serbenta, Aldona Marija Gedvilienė, pasitelkę kitus asmenis ir juos klaidindami, bando vykdyti neteisėtą veiklą Lietuvos visuomenės tarybos vardu. Dėl šių galimai nusikalstamų veikų 2021 metais pradėtas ikiteisminis tyrimas.

2023-01-02 iš LVT išstojo valdybos narys Alfonsas Norvaišas.

Lietuvos visuomenės taryba veikia penktus metus, vadovaudamasi Juridinių asmenų registre įregistruotais asociacijos įstatais gina viešąjį interesą, skatina viešas iniciatyvas visuomenėje ir valstybei bei valstybės piliečiams naudingą veiklą, reaguoja į valdžios sprendimus, ginčija juos teisme, siūlo įstatymų projektus. LVT teikia teisinę pagalbą žmonėms ir kitiems judėjimams konsultuojant ir ginant žmogaus teises, taip pat gina Pranciškų Valicką teismuose dėl LRT eteryje jo pasakytos nuomonės apie Lietuvoje planuojamą įteisinti Stambulo konvenciją.

Lietuvos visuomenės tarybos iniciatyva vykdyta ir 2021 m. birželio 29 d. LR VRK įregistruota piliečių referendumo iniciatyva dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo inicijavimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių valios.

Lietuvos visuomenės tarybos valdyba