2023 m. sausio 27 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Seimo Pirmininkės susirūpinimas vienu galimu pedofilu Seime, bet ne dingusiais valstybės atkūrimo ir apgynimo dokumentais“

2023 m. sausio 27 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Seimo Pirmininkės susirūpinimas vienu galimu pedofilu Seime, bet ne dingusiais valstybės atkūrimo ir apgynimo dokumentais“

 

2021-03-11 raštu 2021-06-14 d. penkiolika Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų kreipėsi į LR Seimo valdybą dėl svarbių valstybės atkūrimo ir gynybos 1990-1991 metais dokumentų dingimo iš LR Seimo. 2023-01-19 Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje pagarsintas šių signatarų reikalavimas Seimo pirmininkei inicijuoti valstybinės komisijos sudarymą dėl šių valstybės dokumentų dingimo aplinkybių nustatymo ir pavedimo teisėsaugai surasti šiuos valstybės dokumentus. Seimo Pirmininkė turi teisę vienasmeniškai teikti klausimus Seimo plenarinių posėdžių darbotvarkei. Pareikalauta, kad Seimo Pirmininkė nedelsdama priimtų šiuos 15 signatarų.

2023-01-27 d. spaudos konferencijoje bus pateikta informacija apie tolimesnį Seimo Pirmininkės vilkinimą spręsti šį klausimą, taip pat apie eigą dėl ikiteisminio tyrimo dėl Zigmo Vaišvilos apšmeižimo tariamai organizavus 1991 m. sausio 13 d. Lietuvos žmonių žudynes Vilniuje ir 1991 m. liepos 31 d. žudynes Medininkų pasienio poste.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2023-01-16 raštu Nr. (SK-242)-S-32 pareikalavo VšĮ „ekspertai.eu“ pasiaiškinimo dėl dalies jų publikacijų, t.t. ir dėl 2023-01-13 d. publikacijos “Apie dingusius (pavogtus, sudegintus) pagrindinius Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentus“, kurioje yra Zigmo Vaišvilos paaiškinimai dėl šių dingusių valstybės dokumentų. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nuomone, ir šioje publikacijoje ,,skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą“.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba signatarui Zigmui Vaišvilai pateikė asmens, kurio prašymu vykdomas šis tyrimas, prašymą dėl viešojo intereso gynimo. Šokiruoja ne tik šio aktyvaus piliečio prašymo turinys, bet ir jo vardas, pavardė. Signataras Zigmas Vaišvila pateiks informaciją dėl teisinių priemonių dėl šių netikėtinų aplinkybių.