Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos Pranešimas dėl šaukiamo Visuotinio narių susirinkimo

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos
PRANEŠIMAS

 

Asociacija Lietuvos visuomenės taryba (LVT), k.304973418, 2023-05-13 d. 11 val. 30 min. šaukia eilinį LVT narių Visuotinį susirinkimą. Sprendimas priimtas 2023.04.26 d. LVT Valdybos posėdyje. Susirinkimas įvyks nuotoliniu būdu.

Susirinkimo dienotvarkė:
11:30-12:00 Dalyvių registracija
1. Asociacijos 2022 m. veiklos ataskaita:
1.1 LVT metinės finansinės ataskaitos (be kasos operacijų);
1.2 2022 m. valdybos ataskaita;
1.3 Revizijos komisijos ataskaita;
1.4 Etikos ir procedūrų komisijos ataskaita.
2. Valdybos narių rinkimas.
3. Revizijos komisijos narių rinkimai.
4. Etikos ir procedūrų komisijos narių rinkimai.
5. Referendumo iniciatyva.
6. Dėl iniciatyvos „Viena Lietuva“.
7. Kiti klausimai.

LVT susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023-05-20 d. 12 val. 30 min., galios 2023-05-13 d. susirinkimo dienotvarkė. Susirinkimas vyks Sodyboje „Žemaitiška pastogė“, Vaivorykštės g. Nr.31, Gegužių kaimas, Šiaulių raj. ir nuotoliniu būdu.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba