Nepriklausomybės akto signatarui Zigmui Vaišvilai 67-eri. Sveikiname!

Š.m. gruodžio 20 d. Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signatarui, Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos Pirmininkui Zigmui Vaišvilai sueina 67-eri metai. Jeigu taip giliau pažiūrėjus, 33-eji iš jų buvo iki Kovo 11-osios ir dar 34-eri iki dabar. Tačiau nepaisant to, į kurią gerbiamo signataro gyvenimo dalį pažiūrėtum, visur matai tą patį pareigos ir atsakomybės jausmą. Tiek siekiant mokslo aukštumų ir brandos, ir visa tai sudedant į kovą už Lietuvos Nepriklausomybę, tiek neapleidžiant tos iškovotos Nepriklausomybės, kaip klaidas tebedarančio vaiko, iki pat šių dienų.

Daug galima būtų pasakyti gražių ir pakilių žodžių sukaktuvininkui, deja, šiais metais jam gimtadienis įsiterpė tarp dviejų brangių žmonių laidotuvių. Brangios uošvės iki gimtadienio ir brangaus draugo, kolegos taip pat signataro Bronislovo Genzelio laidotuvių šiomis dienomis.

Todėl nesiplėsdami Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Politinio judėjimo „Visa Lietuva“ vardu sveikiname Zigmą Vaišvilą gimtadienio proga, linkime jam sveikatos ir ištvermės, ir tikimės iš jo milžiniško indėlio į artėjančių politine prasme audringų metų rezultatus.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba
Politinio judėjimo „Visa Lietuva“ aktyvas