Auksinis ruduo – Nr.5B(163) (Skirtas Pirmam atkurtos Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai. Redaktorė A.M.Gedvilienė)

LVT svetainės skaitytojų dėmesiui pirmą kartą pristatome Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narės Aldonos Marijos Gedvilienės redaguojamą garbingo amžiaus senjorams skirto laikraštėlio „Auksinis ruduo“ numerį 5B(163). Tuo labiau, kad jis beveik visas paskirtas tragiško likimo tragiškuoju Lietuvai metu buvusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai. Manau, kad geresnės dovanos artėjančios Valstybės dienos proga skaitytojams nesugalvosi. Įdomaus ir prasmingo šventinio savaitgalio! Redaktorius.