1655 08 08 mūšio prie Žaliojo tilto Vilniuje minėjimas 2021.08.08-ą

Kviečiame dalyvauti šio gynybinio LDK mūšio, kurio dėka mūsų valstybingumas buvo išsaugotas iki trijų padalijimų XVIII amžiaus pabaigoje, minėjime, kuris vyks 2021 08 08, sekmadienį, jo pradžia – 18 val. 

 
Rinksimės dešiniajame Neries krante už Žaliojo tilto, laiptų aikštelėje šalia Rapolo bažnyčios.
Paminėsime šiemet Anapilin išėjusio istoriko dr. Romo Batūros, kuris ištraukė šį mūšį iš istorijos užmaršties, atminimą, dalinsimės istorinėmis žiniomis, tarsimės, kaip tinkamai pagerbti mūšyje žuvusius mūsų karius.
Pilkapis su mūšyje žuvusiųjų palaikais slapčia nukastas 1950 metų naktį, kaulai sumesti į Nerį, sudaužytų patrankų likučiai išvežti.
1655-aisiais metais toje vietoje stovėjęs tiltas per Nerį buvo vienintelis, mūšio metu jis buvo sugriautas ir dešiniakrantė Lietuva išliko priešininkų neužimta.
 
Vilniaus m. savivaldybei pranešta, minėjimas vyksta kasmet nuo 2015-jų metų.
Minėjimų tikslas – tinkamas čia žuvusių mūsų valstybingumo gynėjų pagerbimas. 
 
Ateikit!
 
Minėjimo rengėjas Eugenijus Paliokas