REFERENDUMO ŠTABO SUDARYMAS 2021-08-10

REFERENDUMO ŠTABO SUDARYMAS
2021-08-10, info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt

 

Referendumo iniciatyvinė grupė skelbia, kad sudaromas Referendumo
štabas.

Telktis bendrai veiklai kviečiame visus nesutinkančius su valdžią uzurpavusiųjų savivale!

Nebėra kada ieškoti skirtumų tarp mūsų, nes atvirai ir beatodairiškai vydomi Lietuvos Konstitucijos pažeidimai, faktinis Tautos naikinimas pasiekė kritinę ribą.

Mus neatstovaujantis Seimas ruošiasi priimti naujus antikonstitucinius įstatymus, įvesti nebeslepiamą prievartą Lietuvos piliečiams.

Todėl kiekvienas valdžios savivalės aktas sulauks mūsų, Tautos, sprendimo!

Visų pirma Tauta turi teisę priiminėti pagrindinius Lietuvos įstatymus, gintis nuo pasikėsinimo į mūsų visų, bet ne valdžios valstybę!

Lietuvos pilieti, pasirašai už referendumą, balsuoji referendume – valdai mūsų Lietuvą!

Nepasirašai, nebalsuoji referendume – Lietuvą valdo gaujos!

Priėmę pirmąjį sprendimą referendume, suvoksime mūsų visų bendrą galią!

Inicijuojame ir referendumą dėl Seimo rinkimų sistemos pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų.

Mes stiprūs – tik susitelkę!

Valstybė – mūsų, Tautos, bet ne valdžią uzurpavusiųjų!

Skrajučių atsispausdinimas.