Eugenijus Paliokas. 2021-ųjų metų Kovo 11-oji

2021-ųjų Kovo 11-oji

Kokia ji?

Prisiminkim 1990-ųjų Kovo 11-ąją. 

Ją „paskubino“ 1990-ųjų vasario 24-sios rinkimų LTSR Aukščiausios Tarybos (AT) tų pačių metų kovo 11-ąją išrinktas tosios AT Prezidiumo pirmininku Vytautas Landsbergis, dabar save vadinantis Aukščiausiu valstybės pareigūnu.

Skubino, nes, esą, Maskvoje ruošiamasi užkirsti kelią tokiai galimybei išrenkant pirmąjį TSRS prezidentą.

Suspėjome, o mūsų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena  sutapo su 1990-ųjų Purim švente. 

Beje, 2014-siais Purim Katan dieną paskelbta revoliucija Maidane, Kijeve, o taip dabar Lietuvoje keikiamas referendumas Kryme įvyko būtent 2014-ųjų  Purim dieną.

Daugokai sutapimų, tiesa?

Ar ne per daug, kad būtų tik sutapimai?

Beje.

Beje…

O mes?

Pasiklausykim vakarykštės mūsų Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos pirmininko 1990-ųjų Kovo 11-sios akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Lietuvos Respublikos Seime.

 

Kokia susiskaldžiusi, susipriešinusi, išsibėgiojusi po užsienius, besižudanti, į kalėjimus, o dabar ir į COVID-19 „saviizoliacija“ kažkodėl vadinamą namų areštą uždaryta sparčiausiai pasaulyje nykstanti Lietuva ateina į 2021-ųjų Kovo 11-ąją!

Pakanka.

Liaukimės.

Padėkime vieni kitiems.