2020 m. spalio 07 d. Zigmo Vaišvilos, Audriaus Nako, Tauro Jakelaičio ir Vytauto Bernatonio spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Genicido centras genocidą tęsia“

2020 m. spalio 07 d. Zigmo Vaišvilos, Audriaus Nako, Tauro Jakelaičio ir Vytauto Bernatonio spaudos konferencijos Seime pranešimas spaudai „Genicido centras genocidą tęsia“

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Seime įvyko Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko spaudos konferencija „100 metų nuo kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo“. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) naujasis vadovas prof. dr. Adas Jakubauskas, jo vyr. patarėja istorikė dr. Kristina Burinskaitė paskelbė, kad šmeižikiška informacija apie „atgimimo kardinolo“ V. Sladkevičiaus bendradarbiavimą su KGB pašalinta iš LGGRTC svetainės www.kgbveikla.lt. Tą pačią dieną LGGRTC sukurti šmeižikiški dokumentai ir apie kardinolą V. Sladkevičių, ir apie Donatą Balionį, ir apie Saulių Sondeckį tebesipuikavo šioje svetainėje (priedai). Spaudos konferencijoje apie šiuos LGGRTC „rašinėlius“ neištarta nė žodžio.

Bent prisiminta, kad po 1991 m. sausio 13-osios „svarbiausią atgimstančiai Lietuvai dokumentą – Kovo 11-os Lietuvos nepriklausomybės aktą“ Lietuva buvo patikėjusi saugoti šiam „KGB užverbuotam agentui“ (anot, LGGRTC) – antrajam po 400 metų (1988 m. gegužę) paskirtam kardinolui Lietuvoje. Prisiminta ir tai, kad kardinolas V. Sladkevičius, dalyvavęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime, Lietuvos komunistų partijai pasiūlius Vilniaus Katedroje laikyti mišias, atsisakė tai daryti, kol Katedra nebus perduota Bažnyčiai. Ir ji nedelsiant buvo perduota.

LGGRTC atstovai neišdrįso prisipažinti, kad tai padarė po 3 metų priešinimosi tam ir naujojo vadovo vilkinimo tik po to, kai 2020 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėjimui Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako skundą dėl LGGRTC neveikimo – šmeižikiškos informacijos neišėmimo iš www.kgbveikla.lt ir įpareigojo atsakovą LGGRTC pateikti atsiliepimą į šį skundą.

Neišdrįsta ir prisipažinti, kad LGGRTC, o ne KGB sukūrė šiuos šmeižikiškus „dokumentus“ apie V. Sladkevičių, D. Banionį ir S. Sondeckį, kad tik tarpžinybinė Liustracijos komisija Lietuvoje turi teisę nustatyti, ar asmuo slapta bendradarbiavo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, kad Lietuvos Visuomenės Tarybos prašymu 2019 m. gruodžio 5 d. ši komisija ištyrė ir nustatė, kad nėra pagrindo teigti, kad V. Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB.

Tačiau LGGRTC tęsia a.a. kardinolo genocidą – A. Jakubauskas paaiškino, kad neskelbs, kurių politikų nurodymu buvo paskelbtas šis šmeižtas, dr. Kristina Burinskaitė paaiškino, kad V. Sladkevičius ir buvo, ir nebuvo KGB užverbuotas. Tai, ponia istorike, buvo ar nebuvo jis užverbuotas? Klokite dokumentus ant stalo. Jei neturite, ką rodyti, išskyrus mistinį jokios žvalgybos tarnybos nesudaromą „bendrą“ agentų sąrašą, į kurį „paslaptinga“ rankyte buvo įrašyti šie trys Lietuvos šviesuoliai, tai ir netęskite šmeižto.

LGGRTC neišdrįso  ir ATSIPRAŠYTI dėl šio ŠMEIŽTO.

Seimo narys Arūnas Gumuliauskas nesusiprato padėkoti kukliems žmonėms, privertusiems Seimą bent 101-uosius kardinolo V. Sladkevičiaus gimimo metus (2021-uosius) paskelbti jo metais – bibliotekininkui ir kraštotyrininkui iš Biržų Evaldui Timukui, Kauno memorialinio kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovei Irenai Petraitienei, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarei Irenai Andrukaitienei, Utenos kultūros centrui ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai. Tai jų dėka įvyko šio garbingo jubiliejaus paminėjimas ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus pagerbimo renginiai jo tremties vietose, išleista šiam Tautos Žmogui skirta atsiminimų knyga.

Lietuvos Visuomenės Taryba nutarė įteikti kardinolui Vincentui Sladkevičiui LVT Susitelkimo Garbės ženklą.  Seimo valdyba neleido tai padaryti Seime, Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui pareiškus, kad Lietuvos Visuomenės Tarybos veikla nesusijusi su LR Seimo veikla.

Lietuvos Visuomenės Tarybos Susitelkimo Garbės ženklas įteikiamas Lietuvos valstybę ginantiems ir saugantiems. Šis Garbės ženklas sukurtas pirmojo atkurtos Nepriklausomos Lietuvos sostinės miesto vadovo Vytauto Bernatonio, vadovavusio Sausio 13-ąją žuvusių laidotuvėms Vilniuje, iniciatyva.

Lietuvos Visuomenės Taryba

Priedai:
Sondeckis Saulius Laurynas Jackovič – kgbveikla.lt-2020-09-24
Banionis Donatas, s. Juozo – kgbveikla.lt-2020-09-24
Sladkevičius Vincas, s. Mykolo – kgbveikla.lt-2020-09-24
Genocid.lt-2020-09-24