LVT pranešimas spaudai. Dėl teisingumo supratimo ir jo vykdymo Lietuvoje.

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai
Dėl teisingumo supratimo ir jo vykdymo Lietuvoje

2019 m. spalio 30 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, suprasdami Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos užimtumą, kreipėsi į Prezidento kanceliarijos kanclerę Algę Budrę ir pateikė jai Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos paruoštą Teismų įstatymo pakeitimų projektą. Prašoma ir priimti be eilės signatarą Zigmą Vaišvilą, Lietuvos Visuomenės Tarybos Teisės darbo grupės atstovus, paskirti Prezidento kanceliarijos asmenis dėl šių įstatymų pataisų aptarimo. Po aštuonių teisėjų sulaikymo š.m. vasario mėnesį šios įstatymo pataisos buvo paruoštos ir pateiktos LR Seimui. Tačiau LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas paaiškino, kad šios įstatymų pataisos nėra aktualios.

Lietuvos Visuomenės Tarybos pateiktame Teismų įstatymo projekte, visų pirma, siūloma grąžinti teisėjų atsakomybę dėl valstybės vardu priimtų akivaizdžiai nepagrįstų teismo sprendimų, sukurti efektyvius visuomenės dalyvavimo teismų darbo priežiūroje institutus, papildyti galimybes atnaujinti bylos nagrinėjimą.

Prezidentas G. Nausėda rinkimų kampanijoje skelbė teisingumo atstatymo būtinumą Lietuvoje, nes, jo nuomone, be teisingumo nelieka prasmės valstybės gyvenime.

——————————————————————————————————————–

Š.m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Seimo valdybą inicijuoti ir toliau politikoje aktyviai dalyvaujančios buvusios Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sąsajų su Rusijos Federacija, kurios valstybės paslaptimi ji iki šiol tebėra, tyrimą. LR Seimas pradėjo Seimo narės Irinos Rozovos galimų sąsajų su Rusijos Federacija tyrimą, prieš tai tyrė ir buvusio Seimo nario Mindaugo Basčio galimas sąsajas su Rusijos valstybe.

2019 spalio 21 d. LR Seimo kanceliarija netikėtai pranešė, kad „Seimo valdyba neturi įgaliojimų atlikti tyrimų, apklausti liudytojų, reikalauti duomenų iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijų ar politinių partijų“, negali „vertinti jų veiklą“.

Dėl šių priežasčių Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipiasi į LR Seimo valdybą ir paaiškina, kad LR Seimo statuto 32 str. suteikia teisę Seimo valdybai duoti pavedimus LR Seimo komitetams, komisijoms, sudaryti darbo grupes ir kreiptis į LR Seimą dėl darbotvarkės bei LR Seimo specialiųjų komisijų sudarymo. LR Seimo valdybos nariu yra ir LR Seimo Pirmininkas.

Šiais įgaliojimais buvo pasinaudota LR Seimo valdybai pavedus Seimo Valstybės istorinės atminties komisijai ištirti signataro Z. Vaišvilos kreipimąsi į Seimo valdybą dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įvykdyto mirusiųjų kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio nepagrįsto apšmeižimo slaptu jų bendradarbiavimu su buvusios TSRS KGB. Seimo valdybai primenama, kad ir ankstesnių kadencijų LR Seimai sudarinėjo komisijas ir darbo grupes, vykdė ir vykdo svarbius parlamentinius tyrimus.

Todėl LR Seimo kanceliarijos atsakymai vertintini kaip nesusipratimas.

LR Seimo valdybos prašoma atidžiai susipažinti su pateikta išsamia informacija ir įrodymais dėl buvusios Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės, inicijuoti jos sąsajų su Rusija tyrimą.

Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila pritarė ir Seimo nario Zbignevo Jedinskio LR Seimui pateiktos medžiagos dėl viešai paskelbtos informacijos apie LR Seimo narių Vytauto Bako ir Lauryno Kaščiūno galimai gauto atlygio iš Jungtinės Karalystės specialiųjų tarnybų svarstymui Seime.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos atstovas – valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila