Vilmantas Povilaitis: Ar galima, žiūrint į malkų kaladėmis krūvą ir bijant paimti kirvį į rankas, tas malkas suskaldyti?

Ar galima žiūrint į malkų kaladėmis krūvą ir bijant paimti kirvį į rankas, tas malkas suskaldyti?

Globalistų džiaugsmas yra nukenksminti ir į rinkimus neinantys žmonės. Daugiau nei keturiasdešimt procentų nukenksmintų Lietuvos piliečių nebesugeba atstovauti savęs ir atlikti savo pilietinės pareigos. Negana to, būdami patys nukenksminti ir neveiksnūs, bando įtikinti ir kitus elgtis taip neatsakingai ir kvailai. Ar galima, žiūrint į malkų kaladėmis krūvą ir bijant paimti kirvį į rankas, tas malkas suskaldyti? Ar galima nepasėjus pjauti? Čia kaip ta sena pasaka apie vilką.

Aūūū, neturiu namų, sulauksiu vasaros, pasistatysiu nors iš samanų, staugia vilkas žiemą. Atėjus vasarai, vilkas sako: Pragyvenau žiemą, pragyvensiu ir vasarą.

Taip ir čia, staugia kaip vilkai, kaip Lietuvoje blogai gyventi, bet nieko nedaro, kad Joje būtų geriau. Nėra neišsprendžiamų problemų, yra tik jų nesprendžiantys žmonės.

Problemos būna įvairios, bet jas būtina spręsti. Vienos problemos išsprendžiamos pavieniais atvejais, kitos privalo būti sprendžiamos kolektyviniu būdu. Taigi, kokios mūsų pastangos, tokie ir rezultatai. Lengviausia yra nieko nedaryti ir kritikuoti tuos, kurie bent stengiasi kažką pakeisti.

Lietuvos Visuomenės Taryba buvo sukurta tam, kad mes susivienytumėme ir veiktumėme kartu. Čia susirinko nemažai nuo sistemos nukentėjusių žmonių, kurie patyrė savo pačių gyvenimo praktika, kas tai yra. Tokią patirtį turi ir mano paties Šeima ir ta patirtis tęsiasi dešimtmečius. Vertėtų susivokti, kad, vakar ar šiandien naikinant vienus, niekada nebūkite tikri, kad rytoj nebūsite naikinami jūs patys. Todėl privalome veikti kartu ir vieningai. Neidami į rinkimus ir nedalyvaudami kitose veiklose, jūs jau esate pralaimėję. Nebūkite pralaimėtojais, nelaimėtas mūšis nereiškia pralaimėtą karą. Veikime, sugrąžinkime Lietuvą Lietuvių Tautai.

Vilmantas Povilaitis, 2019.05.14

2019.04.27-tą dieną įvykusiame Lietuvos Visuomenės Tarybos visuotiniame susirinkime Vilmantas Povilaitis buvo išrinktas LVT Valdybos nariu. (Red.pastaba).