PRAŠYMAS DĖL SKUBAUS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO

LR SEIMO VALDYBAI

PRAŠYMAS
DĖL SKUBAUS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO

2019-03-07 Vilnius

2019-03-01 LR Konstitucinio Teismo nutarimu Nr.KT9-N3/2019 LR Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalis, įsigaliojusi 2017 m. liepos 1 d., pripažinta prieštaraujančia LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, neteisėtai ribojančia asmens teisę į apeliacinio skundo surašymą civilinėse bylose.

Apie tai LR Seimui buvo rašyta 2017-07-12 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos rašte.

Dėl daugiau kaip pusantrų metų galiojusios LR Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies redakcijos daugybė finansiškai neišgalinčių Lietuvos piliečių patyrė didžiulę turtinę ir neturtinę žalą, nes negalėjo įgyvendinti savo konstitucinę teisę ginti jų pažeistas teises civilinėse bylose apeliacinės instancijos teismuose, o tuo pačiu automatiškai – ir kasacinės instancijos teisme.

Dėl šių priežasčių ir siekiant sumažinti Lietuvos piliečių jau patirtą ir patiriamą didelę žalą, prašome Jus skubos tvarka atšaukti įstatymą, kuriuo nurodyta teisės norma buvo priimta – pripažinti netekus galios 2016-11-08 LR įstatymo Nr.XII-2751 46 straipsnį – dėl LR Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio pakeitimo, papildant jį 3 dalimi.

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį ir į tai, kad galiojanti LR Civilinio proceso kodekso redakcija dėl tų pačių priežasčių pažeidžia LR Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį ir dėl fizinio asmens teisės teikti kasacinį skundą ribojimų. Todėl kviečiame neatidėliotinai pradėti ruošti ir šiuos LR Civilinio proceso kodekso pakeitimus.

Artimiausiu metu Lietuvos Visuomenės Taryba Jums pateiks ir LR Teismų įstatymo bei susijusių įstatymų projektus, kurie, mūsų nuomone, yra neatidėliotinai svarstytini LR Seime, siekiant įtvirtinti teisėjų atsakomybę dėl akivaizdžiai neteisingų teismo sprendimų priėmimo, teismų savivaldos institucijų darbo ir visuomenės dalyvavimo teismų bei teismų savivaldos darbe.

Siūlome į darbo grupes Seime, ruošiant šiuos įstatymų projektus, kviesti ir Lietuvos Visuomenės Tarybos deleguotus atstovus.

Pasiūlymus dėl LR teismų įstatymo pakeitimo siųsti: teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt

Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovai:

Valdybos pirmininkas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras
Zigmas Vaišvila              

Valdybos nariai ir Teisingumo grupės atstovai:
Kęstutis Eiva
Tauras Jakelaitis