Arvydas Juozaitis. VALANDA „X“ ATĖJO

VALANDA „X“ ATĖJO

 
Hanibalas ir barbarai jau ne prie durų — jie perėjo sienas. Valanda, kurios reikėjo laukti, atėjo.
 
Į mūsų Tėvynę atėjūnai ėmė plūsti sulaukę valandos, kai prie Lietuvos politikos vairo stos idiotizmas — „konservatorių-laisvės“ aljansas. Dabar jau viskas aišku. Argi neaišku, kad Ignalinos AE uždarymo entuziastai konservatoriai pasiekė savo — tiek rėkė prieš Astravo atominę, kad jų rėkimas pagaliau davė vaisius: toji AE buvo pastatyta, paleista ir dabar maitina mus. „Okupantiškai“. Būtų stovėjusi Ignalinos AE — Astravo nebūtų buvę nė kvapo.
 
Plepalų, pareiškimų politikos tuštybė — tai konservatorių politikos esmė, jos šerdis. Landsberginis savų ujimas — tai viena, kaimynų pjudymas — jau kita. Kai pjudai savus, savų mažėja ir Lietuva senka, bet kai pjudai kaimyną — kaimynas, dešimt kart stipresnis, gali tave nušluoti. Nebūtinai pats šluos, o paleidęs skalikus, t.y. trečiojo pasaulio imigrantų armijas. Su moterimis ir vaikais, kad ant sienos negalėtum nė „stop“ pasakyti.
 
Tai darys, kad mūsų idiotams gerkles užkimštų? Ne, neužkimš, bet Lietuvą užkimš. Prikimšt mus svetimų ir užgesins mūsų gyvybę.
 
Konservatoriškas malonumas — tai žalingų Lietuvai temų ir temelių sudievinimas. Konservams ir jų bankams nereikia nei smulkaus, nei vidutinio verslininko —Tėvynės maitintojo jiems nėra, jiems yra tik vartotojas ir „Landsbergio karūnavimo“, vienalyčių-daugialyčių „šeimų“ ir Lytinė utopija. Kad mirtingumas pranoktų gimstamumą tris kartus — tai tikslas, tai „tauta“ kurią bus malonu valdyti.
 
Tai piemenų valdžia? Žinoma, nes juk konservai-laisvūnai mano, kad mes — avys.
 
Didžiausias idiotizmas vaidinti, kad kaitini ugnį po A. Lukašenkos, atleiskite, „sėdmenimis“. Kaitini, nes labai myli opozicijos lyderę, tai yra vadę be armijos. Ir todėl armija — tai „mes“, tai „konservai ir laisvūnai“! Ir mes kalbame visų avių balsu. Jau ir bliauname kaip avys!
 
Tuo tarpu A. Lukašenka nesprogs, o priešingai, dabar jau padarys viską (kartu su Kremliaus kuratoriumi), kad sprogtume mes.
 
Suteikėme „diplomatinį statusą“… kam? Tai vargšei moteriai, kuri tuoj paskelbs, kad nėra nei vyrų, nei moterų — yra tik ji, „laisvė“? Puiku. Vadinasi, gausime laisvų musulmonų armiją. Kurie vyro-moters santuoką laiko šventa. Tų laisvų musulmonų iki naujųjų metų Lietuvoje bus tiek, kad Ukmergės ir Šakių rajonų gyventojai pastebės, jog jų, kartu sudėjus, yra mažiau. O tada jau bus svarstoma ir mečečių klausimas, kad ir prie Vilniaus Katedros, Kauno Prisikėlimo bažnyčios — kodėl gi ne? Vokietijoje ir Prancūzijoje tai jau natūralu.
 
Ką tik pasiekė žinia iš Paryžiaus: Prancūzijos sostinės musulmonai jau senokai griežia dantį prieš E. Makrono daugialytišką „šeimą“. Griežia ir laukia, kada jų privažiuos į prancūzų žemes tiek, kad tos „šeimos“ nebeliks. Matyt, tas pats laukia ir Lietuvos. Ne Žemaitijos, tikėtina, jie nepalauš. Tikėti galima tik Žemaitija, kad žemaičiai atsilaikys.
 
Kai valdžia nebegina — gintis privalo pati tauta. Piliečiai. Mūsų Konstitucijos 3 straipsnis sako tiesiai šviesiai: „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“
 
Taigi, mes galime ir turime pasipriešinti Rytų politikai, A. Lukašenkai ir V. Putinui, o pirmiausiai pasipriešinti savų idiotizmui. Užsienio reikalų landsberginis ministras nuskrenda į musulmonų šalį ir atsivilioja į Minską naujus pabėgėlių srautus — tai kas? Idiotizmas? Ne jau, ponai! Tai pagalba A. Lukašenkos ir V. Putino politikai. Ir musulmonai mato, kad Lietuvos valdžioje — anūkų darželio ir paliegėlių rinktinė. Tokia valdžia, kokios reikia Europai.
 
Tai tau! O jeigu Europa rytoj paskelbs Lietuvą palankiausia migrantams žeme? Irgi tylėsime? Anūko ir senelio klanas, žinoma, tylės — laukia, kada avių banda naują prezidentą, atnaujintą landsbergizmą išrinks. Juk be Europos pagalbos ir propagandos — nė pro kur.
 
Bulgarijoje senokai veikia pasienio su Turkija savanorių būriai — jie sugaudo ir išgabena atgal į Turkiją visų pasaulio pakraščių perėjūnus. Šią prastą žinią perėjūnai bemat pasiunčia telefonais savo bendrams. Ir srautai sustojo.
 
Migrantų milijonai. Bet jie bejėgiai prieš kelis ryžtingus pasienio vyrus.
 
Arvydas Juozaitis, 2021.07.26