REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI „SEIMO PIRMININKE, ATSISTATYDINKITE!“

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
SEIMO PIRMININKE, ATSISTATYDINKITE!
2021 m. lapkričio 26 d. Vilnius

Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen š.m. lapkričio 25 d. vakariniame plenariniame Seimo posėdyje (žr. 3.14-3.20 val. įraše: https://www.youtube.com/watch?v=UPSou6wkn_w), atsakydama į Seimo nario Mindaugo Puidoko 2021-10-12 paklausimą, galų gale po penkių mėnesių pristatė 2021-06-29 d. VRK įregistruotą referendumo iniciatyvą. Tai padaryta po 2021-11-17 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio, Eimanto Grakausko, Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos dar vieno kreipimosi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir Ministrę Pirmininkę-Seimo narę Ingridą Šimonytę dėl konstitucinių Lietuvos piliečių ir Tautos teisių gynimo. Jiems įteikti Referendumo iniciatyvos dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumą inicijuojančių piliečių skaičiaus sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000) Piliečių parašų rinkimo lapai Nr.003954, Nr.003955 ir Nr.003956.

Čmilytė-Nielsen patvirtino, kad ji žino apie 2021-07-05 VRK raštą, kuriuo jai apie tai buvo pranešta, kad jai žinomas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-07-14 sprendimas, kuriuo VRK buvo įpareigota išduoti šios referendumo iniciatyvos rėmimo parašų lapus, ir 2021-10-20 nutartis, kuria paliktas galioti teismo 2021-07-14 sprendimas.

Todėl didelę negarbę valstybei daro Seimo Pirmininkė, tiek ilgai nevykdžiusi savo pareigos. 2021-11-25 d. ji tai padarė, neslėpdama priešiškumo šiai iniciatyvai, o tuo reikšdama ir nepagarbą šiai konstitucinei Lietuvos piliečių teisei. Ši Seimo Pirmininkė, pažeisdama įstatymus, iki šiol neatsakė į Referendumo iniciatyvinės grupės ir jos narių – signatarų raštus. Nepavykęs ir jos pasiaiškinimas, kad ji to nedarė, nes nuo š.m. liepos 1 d. Lietuvoje negalioja referendumo įstatymas. Ponia Pirmininke, Jūs prisipažinote, kad Jums žinoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-20 nutartis. Šia nutartimi teismas nustatė, kad Lietuvoje nuo 1989-11-03 d., kada Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė pirmąjį referendumo įstatymą, mūsų valstybėje susiklostė teisinė referendumo iniciatyvos tradicija, įpareigojanti ne tik VRK gerbti ir ginti šias konstitucines Lietuvos piliečių pareigas.

Konstitucija ir neprivalo kiekviena proga kiekvienam Seimo Pirmininkui nurodyti, kad reikia gerbti Lietuvos piliečius ir Konstituciją. Viktorija Čmilytė-Nielsen, kaip ir kiti Seimo Pirmininkai, šias pareigas vykdo, tik prisiekę Lietuvos Konstitucija, kurią turi būti bent perskaitę. Todėl mes neprivalome tikrinti Seimo Pirmininkų žinias apie mūsų Konstituciją.

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Niesen net nepaaiškino, kodėl jos vadovaujamas Seimas dirbtinai vilkina 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo dėl konstitucinio referendumo įstatymo priėmimo vykdymą.

Viktorija Čmilyte-Nielsen, jei Jūs negerbiate Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kuria Jūs prisiekėte mums visiems, ir teismo sprendimų, nedelsdama atsistatydinkite! Prisiekusi mūsų visų, ne Jūsų asmenine, Konstitucija, Jūs privalote gerbti šią Konstituciją ir mus visus, ne tik save ir pareigų nevykdantį Seimą!

Pasirašymas elektroniniu būdu:
https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.