Referendumų iniciatyvinių grupių Pranešimas spaudai: KOVA UŽ KONSTITUCINĘ TAUTOS REFERENDUMO TEISĘ TĘSIASI

REFERENDUMŲ INICIATYVINIŲ GRUPIŲ

PRANEŠIMAS SPAUDAI

KOVA UŽ KONSTITUCINĘ TAUTOS REFERENDUMO TEISĘ TĘSIASI

2021 m. liepos 09 d. Vilnius

 

2021 m. liepos 7 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl VRK 2021-06-29 sprendimo neregistruoti referendumo iniciatyvą dėl konstitucinio įstatymo dėl Seimo rinkimų. Šiuo konstituciniu įstatymu siūlyta Seimo rinkimus organizuoti tik 141 vienmandatėje apygardoje, o po jo priėmimo būtų skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą rinkimų sistemą.

Teismui, matyt, pritrūko laiko įvertinti šio skundo argumentus. Tokius skundus teismas privalo išnagrinėti per 48 val., į kurias pakliuvo ir laisva diena – liepos 6-oji. Tad teismas sprendime be kelių procedūrinių klausimų aptarimo spėjo tik pasakyti, kad sutinka su VRK nuomone dėl šio konstitucinio įstatymo projekto ir nesutinka su Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės argumentais. Kodėl nesutiko ir kodėl nevertino mūsų argumentų, teismas nepaaiškino.

2021 m. liepos 8 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl VRK 2021-07-01 sprendimo, kuriuo atsisakyta išduoti parašų rinkimo lapus ir sukurti prieigą elektroniniam pasirašymui už referendumą dėl referendumo kartėlės sumažinimo nuo 300000 piliečių parašų iki 100000. Šią referendumo iniciatyvą VRK įregistravo 2021-06-29 d. sprendimu. Tačiau nuo 2021-07-01 d., VRK nuomone, Lietuvoje nebegalioja joks Referendumo įstatymas, ir VRK nieko nebegali daryti. Tačiau VRK kažkodėl 2021-07-07 d. įvykdė šio įstatymo nustatytą VRK pareigą pranešti Seimo Pirmininkei apie šią įregistruotą referendumo inciatyvą, tačiau neįvykdė pareigos išduoti įregistruotai referendumo grupei parašų rinkimo lapų. Teisme dalykiško VRK paaiškinimo neišgirdome.

Įstatymai ne visiems galioja Lietuvoje.

Šis teismo posėdis baigėsi netikėtai – teismas pranešė, kad sprendimo paskelbimas šioje sudėtingoje byloje atidedamas iki 2021 m. liepos 14 d. 9.30 val. Bene pirmas atvejis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kad sprendimui priimti neužteko 48 val. Ir tai yra labai gerai, nes tai rodo teismo ketinimus gilintis į bylos ginčą, o ne per 48 val. paskelbti formalų sprendimą.

Teismui pateikti reikalavimai ne tik dėl VRK 2021-07-01 sprendimo panaikinimo ir VRK įpareigojimo išduoti parašų rinkimo lapus. Teismo prašoma ir paaiškinti, kokia yra teisinė situacija nuo 2021-07-01 d. Lietuvoje, Konstituciniam Teismui paskelbus, kad nuo nurodytos dienos nebegalioja 2018-12-20 d. Referendumo įstatymo redakcija. Ar galioja kuri nors ankstesnė referendumo įstatymo redakcija, ar pirmasis, t.y. 1989-11-03 d. XI šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos priimtas Referendumo įstatymas, kuris buvo konstitucinis, ar negalioja jokia referendumo įstatymo redakcija?

Kadangi Konstitucijos 9 straipsnis, suteikiantis Lietuvos Respublikos piliečiams teisę į referendumą ir jo iniciatyvą, tebegalioja, todėl 2021-07-01 VRK sprendimas šiurkščiai pažeidžia teisinės valstybės pamatinius Konstitucijos nustatytus ir ginamus principus – demokratinį valstybės valdymą, teisingumo principą, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus, teisinės valstybės principą. 2020-07-30 nutarimu Konstitucinis Teismas išaiškino, kad negali būti sudarytos prielaidos iš esmės paneigti Konstitucijos ginamas, saugomas vertybes, nes iš Konstitucijos kyla prielaida išvengti visuomenei ir valstybei, žmonių teisėms ir laisvėms nepalankių padarinių, kurių galėtų atsirasti.

VRK pripažino, kad VRK 2021-06-29 sprendimas įregistruoti šią referendumo iniciatyvą yra teisėtas ir galiojantis, todėl ir pati VRK privalo jį vykdyti, o ne savavaldžiauti.

Todėl 2021 m. liepos 14 diena bus istorinė – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatys ar išaiškins visiems privalomą tvarką, kaip įgyvendinti konstitucinę piliečių teisę į referendumą.

O mums visiems ateina metas užkardinti valdžios savavaldžiavimą.

Teisme VRK mums bandė apkaltinti, kad mes anksčiau nesikreipėme dėl referendumo iniciatyvos. Paaiškinome, kad Tauta šią konstitucinę teisę turi nepriklausomai nuo VRK ir Seimo nuomonės. Lietuvos piliečiai nėra atsakingi už nedirbantį ar prisidirbusį Seimą. Vien tai, kad po 2021-03-15 d., kada buvo priimtas konstitucinis įstatymas dėl  konstitucinių įstatymų sąrašo, Seimas net 91 kartą ne konstituciniais, bet paprastaisiais įstatymais keitė Referendumo įstatymą, parodo besikeičiančių Seimo narių požiūrį į Konstituciją, kurią vykdyti ir gerbti jie kaskart prisiekia.

Atsakydami į teismo klausimą, posėdžio metu paaiškinome, kad tuo atveju, jei teismas nepateiks išaiškinimo, konstitucinę referendumo teisę įgyvendinsime, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.