Doc.dr. Eugenijus Paliokas. Kaip manęs neįleido į Mokslų Akademiją

2019 metų birželio 6 dieną Lietuvos Mokslų Akademijoje 15:30 vyko ECB spaudos konferencija po išvažiuojamojo ECB valdančiosios tarybos posėdžio, pirmą sykį surengto Vilniuje. Atvykau, norėdamas sužinoti ECB Valdančiosios Tarybos nuomonę keletu ne tik man rūpimų klausimų. Manau, kad turiu tam teisę ne tik pagal bendrąjį demokratijos principą, bet ir todėl, kad už poros savaičių, birželio mėn. 19-20 d.d. vyksiančioje jubiliejinėje 60-je Lietuvos Matematikų Draugijos Konferencijoje skaitysiu pranešimą „Matematiniai pinigai ir Bazelis III’‘, apie panašius dalykus kalbėjau Swedbanke (Google: Matematiniai pinigai), eilę metų Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto „Ateities Inžinerijos“ programoje kuravau temą „Bitkoinai: virtualiųjų valiutų technologijos“. Doc.dr.Eugenijus Paliokas