Eugenijus Paliokas. Sąjūdžio Iniciatyva Žudoma Šiandien

Dvi ištraukos iš Wikipedijos apie Kazį Škirpą:

„1919 m. sausio 1 d. su būriu Lietuvos savanorių Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę. Lietuvoje kasmet sausio 1 d. švenčiama Lietuvos vėliavos diena. Iki 1920 m. dalyvavo kovose dėl Lietuvos laisvės su bolševikais Žiežmarių-Žaslių rajone, Zarasų operacijoje, su bermontininkais Šiaulių operacijoje, su lenkais – Seinų-Augustavo operacijoje, Beržininkų-Počkūnų rajone.“

„Birželio 23-osios sukilėliai K.Škirpą paskelbė Laikinosios Lietuvos vyriausybės Ministru Pirmininku, tačiau prasidėjus Vokietijos – TSRS karui vokiečiai K.Škirpai paskyrė namų areštą ir neleido atvykti į Lietuvą eiti šių pareigų. 1944 m. įteikė Reicho vyriausybei memorandumą, kuriame reikalaujama atšaukti okupaciją Lietuvoje. Birželio 14 d. vokiečių suimtas ir išsiųstas į politinių internuotųjų stovyklą.“

Man, mažai žinojusiam apie šį Lietuvos Didvyrį, Vilniaus Tarybos sprendimas pervadinti jo vardo alėją, esančią prie Gedimino kalno, į taipogi svarbią, bet tikrai labai abstrakčią Trispalvės vardo alėją tiesiog protu nesuvokiama. Todėl žodį perleidžiu lakoniškomis mintimis pažįstamam LVT Valdybos nariui Eugenijui Paliokui. Redaktorius.

 

Sąjūdžio Iniciatyva Žudoma Šiandien

 
 
Po Perkūnais!
 
Antrą kartą turiu rašyti, nes pirmasis įrašas pradingo.
 
 
 
alėjos Vilniuje 
 
 
 
pervadinimo Trispalvės
 
 
alėja procedūra, kurią kadaise pradėjo šis „veikėjas“,
 
 
britas, sugebėjęs papulti (išrinkom!!!) į Vilniaus miesto Savivaldybę ir netgi į tos Savivaldybės tarybą (išrinko!!!), Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus 
 
 
pastangomis įgyvendinta šiandien.
 
Mums gi teko rašyti šitokį Viešą Pareiškimą:
 
 
Juo giname pasipiktinusią Kazio Škirpos viešu šmeižtu šiandienos Vilniaus miesto Savivaldybės (kurioje visuomenės balsas neišklausomas, taigi, nėra ir savivaldos) tarybos posėdyje pasipiktinusią MOKYTOJĄ Astrą Genovaitę Astrauskaitę (Astrauskę), apkaltintą (kuo gi dar?) Viešosios Tvarkos pažeidimu…

O Kazio Škirpos vardą tai Vilniaus alėjai suteikė Sąjūdžio


idėjas menanti 1997 metais rinkta Vilniaus Taryba.
 Sąjūdžio Iniciatyva Žudoma Šiandien.

P.S. Penktadienį, 2019 07 26, 16 val., nepritariantieji šiam Sąjūdžio Iniciatyvos Išniekinimui, renkamės Lietuvos Nacionalimėsd Martyno Mažvydo vardo bibliotekos pasitarimų kambaryje Nr. 235.