2022 m. rugpjūčio 10 d.  DISKUSIJŲ IR SPRENDIMŲ PALAPINĖJE buvo aptartos  vis dar aktualios temos

2022 m. rugpjūčio 10 d.  DISKUSIJŲ IR SPRENDIMŲ PALAPINĖJE buvo aptartos  vis dar aktualios temos

„METAI PO RIAUŠIŲ“

Kodėl valdžia nesikalba su tauta?
• Kokius klausimus šiandien turime spręsti pirmiausiai?
• Ar dar turime LAISVĄ ŽODĮ? DEMOKRATIJĄ? KONSTITUCINES TEISES?
• Kas tikrasis taip vadinamų riaušių, vykusių prieš metus prie Seimo, UŽSAKOVAS?
 
 
I dalis:
 
 
 
II dalis: