Dėl „Visuotinio susitarimo dėl pabėgėlių“ arba Bevaldystė Lietuvoje

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir Seimo valdybai

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

DĖL VISUOTINIŲ SUSITARIMŲ DĖL MIGRACIJOS IR PABĖGĖLIŲ

2018 m. gruodžio 10 d. Vilnius

2018-12-04 Lietuvos Seimas priėmė deklaraciją dėl JTO „Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“. Seimo nariai balsavo už šią deklaraciją be šio susitarimo vertimo į lietuvių kalbą, be Seimo Teisės departamento išvados dėl šio susitarimo, be jokių dokumentų (www.lrs.lt duomenys). Po šios deklaracijos priėmimo LR Vyriausybės atstovas vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas š.m. gruodžio 10 – 11 d.d. išvyko į Maroką pritarti šiam visuotiniam susitarimui.

2018-12-07 Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos nariams ministras E. Misiūnas patvirtino, kad jis nežinojo apie šio visuotinio susitarimo nuostatų dėl virš vyriausybinių institucijų sukūrimo, taip pat nežinojo, kad š.m. gruodžio 18 – 19 d.d Ženevoje bus pritariama JTO „Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių“, kuris yra sudėtinė visuotinio susitarimo dėl migracijos dalis ir kuriame numatoma sukurti nuolat veikiančią virš vyriausybinę instituciją – Globalų Pabėgėlių Forumą, kurio pirmasis susirinkimas įvyks 2019 m. ir kurio metu šiam visuotiniam susitarimui pritarusios valstybės suteiks pirmuosius įsipareigojimus ir įmokas dėl pabėgėlių perkėlimo maršrutų ir dislokavimo vietų, finansavimo, materialinio ir techninio aptarnavimo, kt.

LR Seimas, Respublikos Prezidentė ir Vyriausybė tik paskutinėmis dienomis viešai prakalbo apie JTO „Visuotinio susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“, iki šiol jis neišverstas į lietuvių kalbą. Apie JTO „Visuotinį susitarimą dėl pabėgėlių“ iki šiol viešai nekalbama, abiejų susitarimų tekstai lietuvių kalba neskelbiami. Lietuvos nuostata dėl visuotinio susitarimo dėl pabėgėlių iki šiol oficialiai ir viešai nesvarstyta.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes prašome skubos tvarka svarstyti:

1. 2018-12-04 LR Seimo deklaracijos dėl JTO „Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ pripažinimą negaliojančia, ne tik dėl formalių priežasčių (vertimo į lietuvių kalbą ir Seimo Teisės departamento išvadų nebuvimo), bet ir dėl to, kad ši deklaracija buvo priimta Seimo nariams nežinant, kad po savaitės, š.m. gruodžio 18 – 19 d.d., Ženevoje bus pritariama JTO „Visuotiniam susitarimui dėl pabėgėlių“, kuris yra sudėtinė visuotinio susitarimo dėl migracijos dalis

2. JTO „Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ ir JTO „Visuotinio susitarimo dėl pabėgėlių“ klausimą svarstyti drauge, turint jų oficialius vertimus į lietuvių kalbą ir Seimo Teisės departamento išvadas dėl jų.

3. Viešai paskelbti šių abiejų visuotinių susitarimų oficialius tekstus lietuvių kalba ir organizuoti jų svarstymus LRT televizijos ir radijo eteryje.

4. Atšaukti LR Vyriausybės įgaliojimus vidaus reikalų ministrui E. Misiūnui pritarti JTO „Visuotiniam susitarimui dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“ ir pranešti jam apie įgaliojimų atšaukimą.

Lietuvos Visuomenės Tarybos išrinktos valdybos vardu

valdybos pirmininkas ir Lietuvos Nepriklausomymybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Lizdeikos g. 29, Vilnius, zigmas.vaisvila@lrs.lt, valdyba@lietuvosvisuomenestaryba.lt, 8-69875070

Platesnis komentaras PressJazz studijoje:

PRESSJAZZ POKALBIAI apie bevaldystę valstybėje • 2018 12 12