Eugenijus Paliokas. Šrėdingerio Katė & Lietuvos KonStitucija

Šrėdingerio Katė & Lietuvos KonStitucija

 

Dažnai, ir tikrai ne vien tik Lietuvoje – jei žmogus išmano vieną kurį dalyką, tai kitais nė nesistengia pasidomėti. Tokie žmonės labai tinka mūsų valdytojų sukonstruoto visuomeninio mechanizmo „ratukų ir svirtelių“ vaidmenims.

Betgi būna ir žingeidesnių žmonių.

Kokia

 

 

kvan(k)tinė

 

katytė…

Į mūsų Lietuvos Konstituciją šiandien, regis, „valosi kojas“ kas tik susimano.
Nepaisant to, šis Tomo Janeliūno straipsnis man atrodo vertas dėmesio.
„Dėl visa ko“ jis čia „screenshot“‘ais: