Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako KREIPIMASIS į Lietuvos Respublikos piliečius, 2020-04-20

Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Nako
KREIPIMASIS į Lietuvos Respublikos piliečius

2020 m. balandžio 20 d. Vilnius

Lietuvos žmonės baudžiami dėl karantino metu valdžios nustatytų reikalavimų pažeidimų. Tačiau paaiškėjo, kad pati valdžia, kuriai patikėta atsakomybė šiuo atsakingu metu vadovauti mūsų valstybei, naudojasi padėtimi veidmainiškam politiniam piarui ir net atvirai vykdo nusikalstamas veiklas.

Sužinojome, kad plačiai reklamuojamas finansų ministro Viliaus Šapokos įkurtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas, kurio tarybai skelbiasi vadovaujanti eks-prezidentė Dalia Grybauskaitė, o lėšas skirstanti valdyba, yra neegzistuojantis. V. Šapoka patvirtino, kad toks fondas nėra įsteigtas, ir paaiškino, kad šio neegzistuojančio fondo valdytoja ir tvarkytoja yra Finansų ministerija. Juridinių asmenų registre COVID-19 pasekmių mažinimo fondas taip pat neregistruotas. Fondas neegzistuoja, bet veikia – renka ir skirsto gautas lėšas. Apie tai pranešėme teisėsaugai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.

Šiuo metu žinomi šie politikai ir su jais vienaip ar kitaip susiję asmenys, dalyvaujantys neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veikloje – eks-prezidentė D. Grybauskaitė, patvirtinusi, kad ji vadovauja šio apsišaukėlių fondo tarybai, kitais tarybos nariais skelbiami esantys Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų generalinis direktorius Feliksas Jankevičius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius, LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis, o šio neegzistuojančio fondo valdybos pirmininku skelbiamas finansų ministras Vilius Šapoka, pavaduotoju – sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, nariais – socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, Inovatyvios medicinos centro Biofarmacijos skyriaus vedėjas Vladas Bumelis, MO muziejaus įkūrėjas Viktoras Butkus, UAB „Termo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius Algimantas Markauskas, advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ vadovaujantis partneris Rolandas Valiūnas, Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro vadovas Paulius Skruibis.

Neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veiklą valstybės lėšomis reklamuoja ir mūsų perspėta šios reklamos nenutraukia LRT. Paaiškėjo, kad šioje nusikalstamoje veikloje dalyvauja ir Lietuvos bankas, sudaręs 2020-04-15 Paslaugų pirkimo sutartį Nr.41.26-47 su Pauliumi Martinkumi dėl šio neegzistuojančio fondo valdymo ir organizacinės struktūros projekto sukūrimo.

Metas mums susivienyti ir susitelkti – reikalauti valdžios atstovų, beatodairiškai ir begėdiškai manipuliuojančių jų užimomis pareigomis karantino metu, atsakomybės. Politiškai ar dar kitaip savanaudiškai naudotis šia padėtimi, net atvirai drauge vykdyti nusikalstamas veikas, tuo pat metu gąsdinant ir baudžiant kitus Lietuvos piliečius dėl smulkių pažeidimų, gali tik amoralūs ir sąžinę praradę valdžios atstovai. Jie atsidengė, mes juos pamatėme vienoje draugėje, t.y. tuos, kurie nepriklausomai nuo užimamų pareigų iki šiol veikdavo išvien, stengdamiesi nedemonstruoti savo ryšių. Beatodairiško noro darytis nežmonišką piarą krizės metu vedini, jie atsidengė ir parodė savo tikrąjį veidą. Padėkokime jiems už šią jų klaidą ir siekime jų veiklos teisinio įvertinimo, vienydamiesi ir telkdamiesi.

Kreipiamės į Lietuvos piliečius, siųskite adresais info@ekspertai.eu ir zigmas.vaisvila@lrs.lt  informaciją ir įrodymus apie asmenis, dalyvaujančius neegzistuojančio COVID-19 pasekmių mažinimo fondo veikloje. Visa tai sugrupuosime ir nedelsdami perduosime šiuos faktus vertinančiai ikiteisminio tyrimo įstaigai FNTT prie LR VRM.