2020-04-10 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kaip Lietuvoje suvokiama valdžios atsakomybė dėl neveikimo krizės salygomis“. (Papildyta pranešimu spaudai)

2020 m. balandžio 10 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kaip Lietuvoje suvokiama valdžios atsakomybė dėl neveikimo krizės salygomis“

Nuotoliniu būdu dalyvavo Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikatos apsaugos darbo grupės vadovė dr. Nendrė Černiauskienė

Pranešimas spaudai

 

Matydami Lietuvos valdžios bandymus savo nepasirengimą COVID-19 krizės suvaldymui ir neveikimą dangstyti kaltės suvertimu Lietuvoje konkrečioms gydymo įstaigoms, t.y. medikams, signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila kreipėsi į Generalinį prokurorą.

Š.m. sausio pradžioje pirmieji koronaviruso atvejai fiksuoti Romoje, o mėnesio pabaigoje – protrūkis Šiaurės Italijoje. Lietuvos ambasados veikia ir Italijoje, ir Kinijoje, o šių šalių ambasados – Lietuvoje. Todėl Lietuvos valdžia padėtį ir grėsmes žinojo.

2018 m. gegužės mėnesį Pasaulio Banko grupės ir Pasaulio Sveikatos Organizacijos įsteigta Globalaus pasiruošimo monitoringo taryba, įvertinusi 2009 H1N1 ir 2014-2016 m. Ebolos viruso pandemijos pasekmes, 2019 m. rugsėjo mėnesį šalių vyriausybėms pateikė nurodymus dėl tinkamo ir stipraus pasiruošimo pandemijoms. Viešai skelbiamas tinkamas Suomijos Vyriausybės pasiruošimo COVID-19 pandemijai pavyzdys.

Lietuvoje 2020-01-29 d. Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija (VESK) aktyvavo Sveikatos apsaugos (SAM), Vidaus reikalų (VRM), Finansų (FM), Užsienio reikalų (URM) ir Susisiekimo (SM) ministerijų Esktremalių situacijų operacijų centrus (ESOC), įpareigojo keistis informacija apie koronaviruso grėsmę, pavedė SAM nustatyti vieną informacijos teikimo visuomenei šaltinį, apibendrinti ir teikti informaciją Vyriausybei, įpareigojo URM informuoti piliečius apie padėtį Kinijoje, teikti jiems pagalbą.

Ignoruojant šias akivaizdžias aplinkybes 2020-02-06 d. LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovai pasirašė ir viešai Seimo spaudos konferencijoje paskelbė „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, į kurį be jokių argumentų Kinijos Liaudies Respubliką įrašė kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, bet neįrašė COVID-19 grėsmės, laiku dėl šios grėsmės  neperspėjo Lietuvos piliečių, Vyriausybės, Prezidento ir Seimo. Lietuvos žvalgybos tarnybos ignoravo ir Kinijos Liaudies Respublikos viešą protestą dėl šio nekorektiško veiksmo šalies, kuri pirmoji patyrė šią pandemijos grėsmę ir sugebėjo ją suvaldyti, atžvilgiu.

2020-04-08 d. LR VSD ir AOTD prie LR KAM raštu atsisakė pašalinti iš „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo“ Kinijos Liaudies Respubliką, bene vienintelę gelbėjusią pandemijai nepasiruošusią Lietuvą reagentais ir apsaugos priemonėmis. Apie šią nekorektišką situaciją signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila pranešė ne Respublikos Prezidentui G. Nausėdai, bet ir Kinijos ambasadai Lietuvoje. Kinijos ambasadorius Shen Zhifei nuoširdžiai padėkojo ir patikino kuo nuoširdžiausia šios valstybės parama Lietuvos valstybei ir jos nepriklausomybei, piliečiams. Prezidento G. Nausėdos, perspėto nepasirašyti dekreto dėl susikompromitavusio Dariaus Jauniškio dar kartą LR VSD direktoriumi, pakvietimo pokalbiui dar nesulaukė.

2020-02-24 d. VESK kreipėsi į LR Vyriausybę dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo, valstybės ESOC (VESOC) vadovu skirti Ministrui Pirmininkui pasiūlė SAM atstovą.

2020-02-26 d. LR Vyriausybės Nutarimu Nr.152 „paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.“

2020-02-28 d. VESK įpareigojo institucijas ir savivaldybes per aktyvuotus ESOC veikti pagal pavirtintus planus derinti veiksmus su VESOC; įstaigoms ir savivaldybėms laikytis VESOC vadovo nurodymų ir VESK sprendimų; bendravimas su žiniasklaida ir visuomene – per VESOC Visuomenės informavimo grupę; sudaryti sąlygas rizikos grupėje esantiems darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. 2020-03-06 d. VESK pasiūlė Vyriausybei uždrausti iš Lietuvos išvežti apsaugos priemones ir kt. 2020-03-11 d. Pasaulio sveikatos organizacijai paskelbus koronaviruso pandemiją, 2020-03-12 d. VESK Vyriausybei pasiūlė skelbti antrą (sustiprintą) civilinės saugos sistemos parengties lygį su siūlomomis priemonėmis, kurios įgyvendinti pradėtos šią savaitę.

2020-03-14 d. LR Vyriausybė Lietuvos teritorijoje paskelbė karantiną.

2020-03-24 d. VESK pasiūlė Vyriausybei „…iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų nuo 2020 m. kovo 25 d. paimti 12000 respiratorių ir paskirstyti juos civilinės saugos sistemos pajėgoms, medicinos darbuotojams ir vaiko teisių apsaugos specialistams pagal poreikį.“ Tokiu būdu paaiškėjo, kad LR Vyriausybė, turėjusi valstybės rezerve bent 12000 respiratorių (jei nedaugiau), tinkančių net gaisrininkams, jų nedavė medikams, ne tik 2020-02-26 d. LR Vyriausybei paskelbus valstybės masto ekstremaliąją padėtį, bet net ir po to, kai 2020-03-16 d. paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tai patvirtina, kad atsakingi valstybės asmenys, žinodami, kad valstybė turėjo rezerve bent 12000 respiratorių (o tikėtina, kad ir daugiau, tačiau viešai šie duomenys neskelbiami), tinkančių net gaisrininkams, nedavė jų net medikams.

Be to, tik š.m. kovo pabaigoje viešai paaiškėjo, kad SAM ministras Aurelijus Veryga ir galimai kiti atsakingi LR Vyriausybės atstovai, ignoruodami PSO nurodymus tikrinti ir tikrinti COVID-19 galimai užsikrėtusius asmenis, net paskelbus 2020-02-26 d. valstybės masto ekstremaliąją padėtį Lietuvoje, žinodami, kad būtina tikrinti visus potencialius sergančiuosius, laiku ne tik nepasirūpino reagentais, bet ir slėpė šią informaciją net nuo medikų, versdami juos gydyti užsikrėtusius COVID-19 be apsaugos priemonių, neskyrė jų medikams (respiratorių ir galimai kitų) iš valstybės rezervo, SAM tvirtinomis taisyklėmis neleisdavo net tikrinti COVID-19 užsikrėtusių medikų, kurie, profesionaliai pajutę šios ligos požymius, prašė tai daryti jiems (Ukmergės ligoninės ir kitų gydymo įstaigų pavyzdžiai).

Lietuvos valdžia ne tik sąžiningai neprisipažino dėl savo nepasirengimo krizei, bet ir iki šiol neieško bendrų sprendimų, bijo prisiimti atsakomybę, kaltę bando suversti kitiems asmenims.

Išdėstyti faktai, visų pirma, patvirtina ne gydymo įstaigų, bet Lietuvos centrinės valdžios atsakingų asmenų, Lietuvos žvalgybos tarnybų pareigūnų galimai nusikalstamą tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.), galimą piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis (BK 228 str.) ar savavaldžiavimą (BK 294 str.), kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimus (BK 277 str.), bet ir veikas, atitinkančias BK 135 str. ir 137 str. (sunkus sveikatos sutrikdymas) ir BK 238 str. (nepranešimas apie nusikaltimą) požymius. Šios galimai nusikalstamos veikos buvo įvykdytos ir galimai tęsiamos tyčia, nes tai padaryta žinant tikrąją padėtį ir nevykdant savo pareigų, slepiant padėtį nuo medikų ir nuo visuomenės, sąmoningai juos dezinformuojant ir sutrikdant jų sveikatą.

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus signatarai A. Butkevičius ir Z. Vaišvila Generalinio prokuroro prašo surinkti jiems neprieinamą informaciją apie valstybės rezervo formavimą ir naudojimą, atsakingų pareigūnų ir asmenų neveikimą ir kitas galimai nusikalstamas veikas, ir nustačius pagrindą pradėti ikiteisminį tyrimą. Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas ir Krašto apsaugos ministras paprašyti skubiai atleisti iš užimamų pareigų atsakingus LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovus.

Lietuvos valdžios neveikimas tampa grėsme Lietuvos valstybei. LR Konstitucijos 3 straipsnis nustato, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Didėjančios suirutės akivaizdoje būtina sutelkti visas geranoriškas ir dalykiškas visuomenės pajėgas, koordinuoti veiklą, daryti ją bendra. Tik susitelkę sugebėsime priversti Lietuvos Konstitucijoje įrašytas valdžios institucijas atsitokėti ir tapti realiai veikiančiomis, laiku priiminėjančiomis būtinus sprendimus, įstatymus.

Tik žinodami tikrąją padėtį ir tik drauge galime sutelktai pasipriešinti didėjančiai suirutei ir išlikti valstybe, Tauta. Tik taip atkursime tai, kas iš mūsų apgaule ir neteisėtai buvo atimta.

Nedirbantis išsigandęs Seimas nevykdo konstitucinės pareigos būti Tautos atstovybe ir spręsti gyvybiškai svarbius Tautos ir valstybės išlikimui klausimus.

Šiuo pranešama, kad steigiama Visuomenės ekstremalių situacijų komisija, kuriai laikinai vadovauja Lietuvos Visuomenės Tarybos Saugos ir Sveikatos darbo grupės vadovė dr. Nendrė Černiauskienė.

Kviečiame Lietuvos piliečius ir organizacijas susisiekti su steigiama Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisija:

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt arba lietuva.vesk@gmail.com.