Eugenijus Paliokas. Liublino unijai 450 metų. 2019-07-01

1569 m. liepos 1-ą dieną ratifikuota LDK ir Lenkijos bajorų, o liepos 4-tą ir paties Lenkijos Karaliaus ir LDK Didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto įsigaliojo iki šiol gan prieštaringai Lietuvos visuomenėje vertinama Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Unija. Kiek mes žinome, jos atsiradimas buvo sąlygotas sunkios LDK padėties Livonijos kare ir Lenkijos noro panaikinti LDK suverinitetą. Daug galima tuo atžvilgiu pasakyti, net ir dėl to, kad dabartinės Ukrainos žemės šios Unijos pasekoje buvo prijungtos prie Lenkijos, nes kažkodėl su 1648-1651 metais sukilusiais Ukrainos kazokais tvarkėsi LDK valstybės veikėjas Kazimieras Leonas Sapiega, 1791-mų gegužės 3-ios Konstitucijoje LDK didysis kunigaikštis tituluojamas ir Kijevo, Volynės ir kt. Ukrainos žemių kunigaikščiu. Bet ne apie tai doc.dr Eugenijaus Palioko mintys jo straipsnyje. Autorius randa kitus LDK elgesio motyvus ir išeina iš to, kad Lenkija buvo Lietuvos karaliaus Jogailos vestuvių su Vengrijos karalaite Jadvyga kraitis, kad, priėmęs krikštą, Jogaila įgijo teisę savarankiškai savo jungtinėje valstybėje skirti iš esmės nuosavos valstybinės bažnyčios vyskupus. Būtent šitų istorinių laimėjimų nenorėdama prarasti, LDK sutiko gal ir kiek nenaudingomis jai sąlygomis eiti į Uniją, matant, kad su Žygimantu Augustu baigiasi dinastinė Jogailaičių linija valstybėje… Redaktorius.

2019-07-01. Liublino Unijai 450 metų

Šiandien.

Nors jau suspėjom „pasižymėti“ beminėdami, paskaitykim tai, ko mūsų istorikai

kažkodėl „nepastebi“.

Žygimantas Augustas (lenk.: Zygmunt II August; Zigmantas Augustas; 1520 m. rugpjūčio 1 d. Krokuvoje – 1572 m. liepos 7 d. Knišine) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572 m.), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigiją.

Žygimantas Augustas, paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, vaikų – sosto ir valdžios paveldėtojų – neturėjo.

Protėvio Jogailos

palikimo paleist nenorėjo – teko jam Liubline sutartį daryt.

Kaip sekėsi?

Liublino sutartis – 1569 metais. mirė gi Žygimantas Augustas 1572 metais.

The institution of interrex existed in the Crown of the Kingdom of Poland*, whose ruling classes liked to view their Republic (Rzeczpospolita) or Commonwealth Regnum Poloniae Magnusque Ducatus Lithuaniae as an heir to Roman republican traditions. The Commonwealth’s monarch holding a double title of the Two Nations King of Poland and Grand Duke of Lithuania entered upon their office by free election (wolna elekcja), which often led to a relatively long interregnum. Since 1572, the role of interrex traditionally fell to the Archbishop of Gniezno and Primate of Poland of the Roman Catholic Church. The Archbishop could nominate a replacement (traditionally he would choose the bishop of Kujawy).

Ar ne tada šiton pusėn nukrypom?

Took the office of interrex inGave up the office of interrex inInterrex
15721573Jakub Uchański
15741575Jakub Uchański (again)
15861587Stanisław Karnkowski
16321632Jan Wężyk
16481648Maciej Łubieński
16681669Mikołaj Prażmowski
16731674Kazimierz Florian Czartoryski
16741674illness and death of Kazimierz Florian Czartoryski led to him being replaced by the bishop of Kraków, Andrzej Trzebicki and bishop of Poznań, Stefan Wierzbowski
16961697Michał Stefan Radziejowski
17041705Michał Stefan Radziejowski (again)
17041705Michał Stefan Radziejowski was stripped of his authority by the Pope and went into hiding. He was replaced by bishop of Poznań, Mikołaj Święcicki
17331734Teodor Andrzej Potocki
17631764Władysław Aleksander Łubieński

Pasigrožėkim Lietuvos Didžiaisiais Kunigais/Kunigaikščiais:

Jakub Uchański

Jam jau 1572-ais teko Žygimanto Augusto vietą užimt.

Stanisław Karnkowski

Jan Wężyk

Maciej Łubieński

Mikołaj Prażmowski

Kazimierz Florian Czartoryski

Andrzej Trzebicki 

Ką Andrzej Trzebicki rankoj laiko?

Stefan Wierzbowski

Michał Stefan Radziejowski

Michał Stefan Radziejowski was stripped of his authority by the Pope and went into hiding. He was replaced by bishop of Poznań, MikołajŚwięcicki

Teodor Andrzej Potocki

Władysław Aleksander Łubieński

Štai mums ir mūsų 

 (ar nebe mūsų, ar nebe mūsų?) Didieji Kunigai/Kunigaikščiai.

Kaip atskirt, kada jie kunigai, o kada kunigaikščiai?

Kunigas – Kunigas ar Kunigas – Kunigaikštis?

Tai mįslė!

Gal gana pakalnėn „jot“?

Parašė: Eugenijus Paliokas ties 12:46