2019.04.27-tą dieną Kaune įvyko LVT Visuotinis susirinkimas (papildyta video)

Informacinis pranešimas

Šių metų balandžio 27-tą dieną Kaune KTU rūmų Senato salėje įvyko Lietuvos Visuomenės Tarybos Visuotinis susirinkimas, kurio datą, atitinkamai pagal įstatus, Valdyba, remdamasi 16-tu ir 48.18.-tu įstatų straipsniais, paskelbė 2019.03.22-os dienos Valdybos posėdyje.

Sunki nuotaika buvo, laukiant Susirinkimo, turint omeny paskutinius įvykius Lietuvos Visuomenės Tarybos viduje, kada grupė LVT narių, norėdami išreikšti savo nepasitenkinimą esama LVT Valdybos sudėtimi, konkrečiai Valdybos Pirmininku Zigmu Vaišvila, nesilaikydami organizacijos įstatų, skleisdami kontroversišką informaciją, jaukdami organizacijos narių protus, iš esmės ėmė vesti organizaciją prie skilimo.

Atvykus tos dalies atstovams, Susirinkimas užėmė principingą poziciją, kad oficialiai iš organizacijos pašalinti LVT nariai jame dalyvauti negali.

Toliau sekė organizacijos veiklos ataskaita, kurią pristatė LVT Valdybos Pirmininkas Zigmas Vaišvila. Esminiai jo teiginiai lietė organizacijos narių veiklą, taip pat buvo atkreiptas dėmesys į bandančios atskilti LVT narių dalies sukeltas problemas.

Ataskaitos pristatymo metu į Susirinkimą atvyko kviestas svečias kandidatas į LR Prezidentus Mindaugas Puidokas. Ugninga, sklandi, kupina esamos padėties Lietuvoje supratimo kandidato kalba sužavėjo Susirinkimo dalyvius, ir todėl jis buvo palydėtas audringais plojimais.

Toliau buvo svarstomas LVT Valdybos papildymo naujais nariais klausimas. Į Valdybą vietoj pašalintų jos narių buvo priimti šie LVT nariai: Vilmantas Povilaitis, Vida Stankūnienė, Vitolis Vala, Kipras Valentinavičius, Liudas Vedeckis.

Susirinkimo pabaigoje buvo pritarta LVT Valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos pristatytoms LVT programos metmenims, kurių esmė – naujos Lietuvos kūrimas. Taip pat buvo konstatuota, kad LVT siekiai sutampa su anksčiau kandidato į LR Prezidentus Mindaugo Puidoko išsakytomis mintimis.

Susirinkimo metu buvo pristatyta LVT narių iniciatyva išleista Aldonos Meilutytės knyga „Išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė“, kurią norintys galėjo vietoje įsigyti.

Detalesnę LVT Visuotinio susirinkimo medžiagą pateiksime vėliau.

www.lietuvosvisuomenestaryba.lt