2020.01.13. Neleiskime sutrūkinėti mūsų vienybės grandinei.

Sausio 13-oji liudija, kad buvome stiprūs, susitelkę ir galingi, nes turėjome aiškų ir šventą tikslą- iškovoti laisvę. Į kovą šaukė didelis tikėjimas gimtuoju žodžiu, didinga istorija. Į kietą, stiprų kumštį telkė ryžtas pasaulio žemėlapyje vėl įrašyti Lietuvos didingą vardą.
Istorija paliudijo, kad mūsų pasirinktas kelias teisingas. Tai laisvė, kūryba, meilė ir darbas Tėvynei, bei tikėjimas savo šalies rytojumi.
Sausio 13-oji nesibaigė. Ji mus kasdien šaukia būti kartu.
Burkimės, budėkime prie žuvusių už Tėvynės laisvę aukuro ir neleiskime sutrūkinėti mūsų vienybės grandinei.

Lietuvos Visuomenės Taryba