2020 m. gegužės 27 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Suokalbis prieš Tautą COVID-19 priedangoje“.

2020 m. gegužės 27 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Suokalbis prieš Tautą COVID-19 priedangoje“

Spaudos konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvauja Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Kazys Grabys  (Panevėžys)

Š.m. gegužės 4 d. Lietuvos Vyriausybė pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paruoštus LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir atitinkamų LR Civilinio kodekso pakeitimų projektus, kuriais siekiama atimti iš tėvų Lietuvos Respublikos Konstitucijos užtirinamą teisę kreiptis į teismą dėl valstybės institucijos sprendimo atimti iš jų šeimos vaiką – siūloma pripažinti netekus galios LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 365 straipsnio (Vaiko paėmimo iš jo tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą tvarka) 3 dalį. Seimui pritarus tokiam projektui, vaiką iš šeimos paimti „pagal įstatymą“ bus galima, o skųsti teismui tokį sprendimą, t.y. atsiimti vaiką „pagal įstatymą“ nebus galima.

Š.m. gegužės 11 d. Lietuvos Seimas šį įstatymo projektą įregistravo, privalomas įstatymo projekto registravimui Aiškinamasis raštas viešai nepaskelbtas.

Šiuo veiksmu akivaizdžiai siekiama sugriauti ne tik konstitucinį tautos egzistavimo pagrindą – šeimą, nes siekiama atimti šventą tėvų teisę ginti jų vaikus net teisme. Kas sumąstė šią beatodairišką provokaciją be viešo aptarimo kovos su COVID-19 priedangoje ir išgąsdinus Lietuvos gyventojus nesibaigiančiu „karantinu“?

Pranešėjų nuomone, tai yra ir pasikėsinimas įvykdyti nusikaltimą, konstitucinių valstybės pagrindų – šeimos – griovimą, suokalbis prieš Tautą.

Lietuvos Visuomenės Taryba imasi aktyvių veiksmų šiai provokacijai užkardinti, kviečia visuomenę telktis.