2021 m. gegužės 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos visuomenės tarybos spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“ (Tiesioginė transliacija“)

2021 m. gegužės 14 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos visuomenės tarybos spaudos konferencija Seime „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“

 
Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos valdybos nariai Tauras Jakelaitis ir Stanislav Ladinskij

Lietuvos valdžios funkcijas vykdantys asmenys peržengė ribą. Tai tapo atvira patyčia iš Tautos ir Tautos naikinimu. Valdžios pareiškimas, kad ją kažkas išrinko, nereiškia, kad būdami valdžioje jie gali daryti, ką nori. Konstitucijos 5 straipsnis nurodo, kad valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Konstitucijos, kurią gerbti ir vykdyti prisiekia valdžios funkcijas vykdantys asmenys, 2 straipsnis trumpas ir aiškus – Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai. 3 straipsnis taip pat aiškus – niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, o Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Atvirai ir beatodairiškai vykdomas valstybės naikinimas turi būti ne tik sustabdytas, bet ir pačią valstybę susigrąžinti Tauta turi teisę ir pareigą.

Žmonės nežinioje, blaškosi, nesutaria tarpusavyje. Valdžia tuo veidmainiškai naudojasi. Gelbėti reikia ne tik šeimas, bet ir visą Tautą. Yra kas siūlo ir referendumą dėl Seimo paleidimo. Tačiau to nepakaks. Per dešimtmečius sukurta antikonstitucinė valstybės užvaldymo sistema, palaikoma valstybės lėšomis, tik pakeis vienus statytinius kitais. Todėl turime keisti ir sistemą, kad būtų sugrąžintas Konstitucijos veikimas ir jos viršenybė, kad būtų ne tik paleistas Seimas, bet ir pakeista Seimo rinkimų sistema. Vienu veiksmu, nes tik vieną klausimą mums leidžiama spręsti referendume.

Todėl kviečiame referendume pasakyti TAIP ar NE naujam Seimo rinkimų konstituciniam įstatymui, kuris pakeis ir Seimą, ir Seimo rinkimų sistemą. Tam reikia mūsų tvirto TAIP!