Aldas Mačiulis. 2020-uosius palydint…

Lietuvės ir Lietuviai!

Bręstančių pasaulinės tvarkos pokyčių akivaizdoje visus lietuvius, kurioje šalyje jie bebūtų, visus, kurių tėvai, seneliai ar proseneliai yra lietuviai, visus, kurių šaknys Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ar dar ankstesnių laikų Lietuvoje, visus, kuriuos jų gyslomis tekantis kraujas ir protėvių dvasia kviečia lietuviškuoju papročiu vardan ateities gyventi darnoje su visuomene, su gamta ir visa gyvastimi, kviečiame jungtis prie mūsų, idant, laikui atėjus, galėtume visi kartu priimti svarbius ateinančioms kartoms bendrabūvio sprendimus.

Taip kreipėsi į tautiečius Lietuvos Visuomenės Tarybos Organizacinio komiteto nariai 2018-tų metų gegužės mėnesį, kada į gyvenimą buvo paleista Lietuvos Visuomenės Tarybos svetainė lietuvosvisuomenestaryba.lt.

Lietuvos valstybė atsidūrė pavojuje. Dėl atsakomybės savo Tautai išsižadėjimo ir korumpuotos valdymo sistemos įsigalėjimo Lietuva atsidūrė ant Tautos išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio.
Lietuvos Visuomenės Taryba yra Lietuvos Respublikos piliečių susitelkimas, kuris vadovaujasi Lietuvos Konstitucija, jam niekas negali primesti savo valios, nes į Lietuvos Visuomenės Tarybą buriamasi dėl bendrų Tautos ir valstybės išlikimo gyvybiškai svarbių klausimų sprendimo.
Lietuvos Visuomenės Taryba telkia ir vienija dorus, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo Lietuvos valstybės gyvenime siekiančius Lietuvos Respublikos piliečius, suvokiančius, kad būtina siekti taikos ten, kur yra nesantaika, tiesos ten, kur yra klaidinimas, darnos ten, kur yra netvarka, šviesos ten, kur tamsa. Mūsų tikslas -tautos ir Lietuvos valstybės išlikimas, teisinės valstybės sukūrimas,-

Skelbė Lietuvos Visuomenės Taryba 2018-tų metų lapkričio 14 d. savo Vertybinių nuostatų deklaracijoje, kada oficialiai buvo įkurta asociacija „Lietuvos visuomenės taryba“.

Ir štai baigiasi 2020-tieji metai. Daug visko nuveikta per tą dviejų metų laikotarpį. Daug kreipimųsi, daug publikacijų svetainėje, daug spaudos konferencijų, dalyvavimas 2020m. rinkimuose per Susitelkimo platformą, bet to, ko sulaukėme 2020-jų gruodyje, turbūt niekas nenumatė ir blogiausiame sapne.

Atrodo, oficialus organizacijos elektroninis paštas info@lietuvosvisuomenestaryba.lt turėtų mirgėti Kalėdiniais ir Naujametiniais sveikinimais, bet ne.

Vien nerimo ir susirūpinimo pilni laiškai, lyg gyventume gūdžiame pokaryje okupuotoje savo valstybėje.

Pradžioje prašau susipažinti  su kai kuriomis laiškų antraštėmis:

O dabar ir su kai kuriais laiškais:

Pamelavau, gavome ir vieną sveikinimą iš … lygių galimybių kontrolierės:

Šia linksmesne gaida ir baigsiu.

Linkiu visiems viltingų, turiningų ir Išsisprendimo Naujųjų 2021-ųjų metų!

Aldas Mačiulis, 2020.12.31