Lietuvos Visuomenės Tarybos Nuomonė dėl 2019 m. Europos Parlamento rinkimų

Lietuvos Visuomenės Tarybos Nuomonė
dėl 2019 m. Europos Parlamento rinkimų

2019-05-22 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba skeptiškai vertina 2019 m. rinkimus į Europos Parlamentą. Visų pirma, kandidatai arba nesuvokia šios institucijos vietos ir paskirties Europos Sąjungoje, arba nenuoširdžiai ir konjunktūriškai skelbia mažai ką bendro su Europos Parlamento veikla turinčius pažadus rinkėjams. Retos išimtys tik patvirtina šią mūsų nuomonę.

Diskusijos dėl Europos Sąjungos ateities patvirtino kandidatų neįsigilinimą ir nepasiruošimą suvokti pasaulinių procesų bei Europos Sąjungos situacijos, jos veiklos tikslų ir perspektyvų.

Tačiau rinkimai įvyks ir Europos Parlamento nariai bus išrinkti. Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba ragina Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti šiuose rinkimuose, nors jie tradiciškai mažai ką lemia Lietuvos valstybei, nes Lietuvos suverenitetą ginti privalo, visų pirma, LR Seimas ir LR Prezidentas. Tai – taip pat pilietiškumo pamoka. Kuo didesnis balsuojančiųjų skaičius reiškia tuo didesnę moralinę išrinktų Europos Parlamento narių atsakomybę rinkėjams.

Nė vienas Europos Parlamento kandidatų sąrašas neatsiliepė į Lietuvos Visuomenės Tarybos kvietimą Europos Parlamento nariams po jų išrinkimo prisiekti Lietuvos Respublikos Konstutucijai ir įsipareigoti veikti kaip vieningai Lietuvos delegacijai, ieškoti bendraminčių iš kitų valstybių bendrai ir sutelktai veiklai. Istoriniuose 1989 m. rinkimuose į TSRS liaudies deputatus išrinkti Lietuvos deputatai nepakluso Kremliaus primetinėjamoms darbo taisyklėms ir veikė kaip viena Lietuvos delegacija drauge su kitų respublikų deputatų delegacijomis, visų pirma, Latvijos ir Estijos, demokratinėmis Rusijos jėgomis. Ir tai padėjo pasiekti didelių istorinių laimėjimų 2250-ties TSRS liaudies deputatų suvažiavimuose.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Europos Parlamento rinkimų dalyvius atsiliepti į šį mūsų raginimą. Kviečiame balsuoti, visų pirma, už drauge veikti pasižadančius kandidatus ir pasiruošusius prisiekti Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Lietuvos Visuomenės Taryba kritiškai vertina Lietuvoje išrinktų buvusių Europos Parlamento narių veiklą, kuri mažai ką bendro turėjo su Lietuvos piliečių ir mūsų valstybės atstovavimu, interesų gynimu. Todėl pasisakome dėl permainų ir naujų asmenų išrinkimo.

Kritiškai vertiname LR Seimo narius ir savivaldybių deputatus, kurie, įsipareigoję jų rinkėjams dirbti kaip LR Seimo nariai ir savivaldybių deputatai, siekia tapti Europos Parlamento nariais nebaigę savo LR Seimo nario kadencijos ar tik pradėję savivaldybės tarybos nario kadenciją.

Kviečiame balsuoti už kandidatus, kuriuos žinote iš jų ankstesnės politinės ir visuomeninės veiklos, nes nežinomų asmenų rinkimas į Europos Parlamento narius būtų neatsakingas apsisprendimas. Rinkėjai turi žinoti renkamų kandidatų įsitikinimus ir jų ankstesnę politinę veiklą.

Pasirinkus kandidatų sąrašą, kviečiame aktyviai reitinguoti, t.y. balsuoti už pasirinktame sąraše nurodytus kandidatus, dėl kurių veiklos ir jų siekių Jūs neabejojate.

Lietuvos Visuomenės Taryba ragina piliečius išsiaiškinti su kandidatais į Europos Parlamento narius jų požiūrį į šiuos esminius klausimus. Tik veikiant drauge ir tik prisiekus Lietuvos Respublikos Konstitucijai galima tikėtis rezultatų ne neidentifikuotoms taip vadinamoms abstrakčioms europinėms vertybėms, bet bendražmogiškoms vertybėms, ir, be jokios abejonės, šių išrinktųjų veikimo, visų pirma, Lietuvos piliečių ir Lietuvos valstybės naudai.

Atmetus nevienareikšmiškus rinkiminius pareiškimus dėl politinio Lietuvos suskaldymo į tariamai tikro beatodairiško patriotiškumo Lietuvą ir į kitą Lietuvą, kurios piliečiai tariamai esą jos priešai, Lietuvos Visuomenės Taryba mano, kad Vytauto Radžvilo sąrašas yra arčiausiai mūsų nuomonės.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia ir rinkėjus, ir kandidatus nebijoti skelbti savo nuomonės.