Lietuvos Visuomenės Tarybos Nuomonė dėl 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų Antrojo turo

Lietuvos Visuomenės Tarybos Nuomonė
dėl 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų Antrojo turo

2019-05-22 Vilnius

2019 m. gegužės 12 d. įvykęs Respublikos Prezidento rinkimų pirmasis turas patvirtino Lietuvos visuomenės suskaldymą ir supriešinimą, ko pasekoje visuomenės lūkesčiams didesnėms esminėms permainoms, išrinkus naują Respublikos Prezidentą, nebuvo lemta išsipildyti.

Dominuojančios žiniasklaidos trims pagrindiniams kandidatams pasišovę oponuoti kiti kandidatai nepanoro ar negalėjo susivienyti ir įtikinti rinkėjų savo ketinimų nuoširdumu. Todėl balsavimo rezultatai, nors ir abejotini dėl pirmųjų trijų kandidatų atotrūkio nuo kitų, vertinant juos racionaliai, nestebina.

Balsavimas dėl kandidato Sauliaus Skvernelio taip pat nestebina, nes nenuosekli ir drastiška, neretai nepagrįsta ir net konjunktūriška valdančiosios Seimo koalicijos veikla sulaukė logiško rinkėjų įvertinimo – nesutikimo su šia prieštaringa valdančiųjų ar tariamai valdančiųjų veikla. Lietuvos Visuomenės Tarybai nesuprantamas didelės dalies ministerijų nekonstitucinis atidavimas Respublikos Prezidentei ar net opozicijai, su kuria nesudaryta jokia valdančiųjų koalicija.

Antrajame Respublikos Prezidento rinkimų ture teks rinktis iš Gitano Nausėdos ir Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatės Ingridos Šimonytės.

Į tuos, kurie nesidomi politika ar greitai ja nusivilia, Lietuvos Visuomenės Taryba kreipiasi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Nikolajaus Medvedevo žodžiais: „Jei nesidomėsi politika ir išvarysi ją iš namų pro duris, tai ji netruks sugrįžti pas tave pro langą ir numaus tau paskutines kelnes.“ Todėl domėtis politika būtina.

Šiuose rinkimuose būtina suvokti be emocijų, kad antrajame Respublikos Prezidento rinkimų ture vienas iš dviejų kandidatų bus išrinktas Respublikos Prezidentu. Norime to ar nenorime.

Dėl šios priežasties Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos Respublikos piliečius aktyviai dalyvauti antrajame Respublikos Prezidento rinkimų ture. Šio balsavimo akivaizdoje nusivylimas dėl pirmojo šių rinkimų turo – tai jau praeitis. Todėl dalyvaukime šiuose rinkimuose ir balsuokime.

Lietuvos Visuomenės Taryba, lygindama šiuos du kandidatus, mato ne tik jų skirtumus dėl priklausomybės nuo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos, bet ir esminius jų programų skirtumus.

Lietuvos Visuomenės Taryba mano, kad Lietuvos visuomenei svetima kandidatės Ingridos Šimonytės antikonstitucinė mintis šeima vadinti ir šeimos sąvoką taikyti tos pačios lyties asmenims, įteisinti antikonstitucines jų santuokas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė nespėjo šios idėjos primesti Lietuvos valstybei, ir tai įvyko dėl dominuojančios Lietuvos visuomenės nuomonės ginti prigimtinį ir konstitucinį šeimos supratimą – vyro ir moters sąjungą. Todėl Gitano Nausėdos supratimas šeima vadinti tai, kas yra mūsų valstybės ląstelė ir prigimtinė žmogaus pratęsimo būtinybė, yra būtinas ir sveikintinas mūsų Konstitucijos ir joje įtvirtintos šeimos sąvokos gynimas. Ingridos Šimonytės įsipareigojimas įteisinti vienos lyties asmenų santuokas yra LR Konstitucijos neigimas, nesuderinamas su valstybės vadovo statusu ir pareiga ginti mūsų pagrindinį įstatymą.

Gitanas Nausėda skelbia ir būtinumą formuoti iš visuomeninių organizacijų teisėjų veiklos priežiūrą vykdysiančią Tarybą. Tai – reta išimtis šių metų Respublikos Prezidento rinkimuose, nes šis kandidatas atkreipė dėmesį į padėtį teismuose ir Lietuvos Visuomenės Tarybos siūlymą dėl teismų darbo, siekiant įteisinti visuomenės kontrolę teismų darbui ir teisėjų atsakomybę dėl priimtų akivaizdžiai neteisingų teismo sprendimų. Ingridos Šimonytės nuomonė, kad teismai Lietuvoje dirba gerai, Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, patvirtina šios kandidatės priklausomybę mūsų valstybę per finansus, teismus ir dominuojančiąją žiniasklaidą užvaldžiusiai sistemai.

Gitano Nausėdos pasižadėjimas pažaboti užsienio bankų dominavimą Lietuvoje teigiamai disonuoja ne tik dėl jo požiūrio į jo buvusią darbovietę SEB banke, bet ir dėl kandidatės Ingridos Šimonytės galimai nusikalstamos veiklos AB Snoro banko likvidavime ir šio banko turto nebaudžiamame išgrobstyme. Lietuvos Visuomenės Tarybai nesuprantamas jau kelintos kadencijos LR Seimo neveiksnumas dėl LR Seimo patvirtintų Seimo komisijos išvadų dėl AB Snoro banko. Šios išvados ir Lietuvos valstybės skolinimosi politika 2008 m. – 2009 m. aspektai, aktyvus dalyvavimas antikonstituciniame pensininkų, biudžetininkų ir kitų Lietuvos piliečių nuskurdinime – visa tai patvirtina buvusios LR finansų ministrės Ingridos Šimonytės ne tik moralinį nuopolį dėl jos pretendavimo tapti mūsų valstybės vadove, bet ir jos pažeidžiamumą. Respublikos Prezidentas negali būti pažeidžiamas ir dėl to įtakojamas. Prokuratūra netyrė Ingridos Šimonytės ir jos bendrininkų galimai nusikalstamų veikų tik dėl politinės konjunktūros ir neteisėto mūsų valstybės užvaldymo.

Šios svarbios priežastys dėl kandidatės Ingridos Šimonytės buvusios veiklos ir pažeidžiama valdančioji dauguma LR Seime sudaro pagrįstas prielaidas, kad Prezidentu išrinkus Ingridą Šimonytę Ministre Pirmininke tapti gali dabartinė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Tokia Lietuvos valstybės raida lemtų keliagubai pavojingesnius mūsų piliečiams scenarijus.

Lietuvos Visuomenės Tarybai nesuprantama ir nepriimtina LR Seimo valdančios daugumos nuomonė, kad dėl Snoro banko išgrobstymo ji nieko nedarys. 2016 m. Seimo rinkimų antrajame ture dauguma rinkėjų vienmandatėse apygardose balsavo už mažai žinomus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus, nes balsavo prieš Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatus, šios partijos vykdytą veiklą. Todėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos perspektyva priklauso, visų pirma, nuo jos požiūrio į šias problemas. Todėl LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio – šios politinės partijos vieno vadovų – viešai paskelbta parama Ingridai Šimonytei yra rinkėjų, 2016 m. balsavusių už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatus, išdavystė. Viktorui Pranckiečiui, kaip Seimo vadovui, neatšaukus jo paramos Ingridai Šimonytei, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos galimas ar tariamas neutralumas likusių dviejų kandidatų į Respublikos Prezidentus atžvilgiu be Viktoro Pranckiečio paramos Ingridai Šomonytei įvertinimo būtų ir šios politinės partijos bejėgiškumo patvirtinimas. Ingrida Šimonytė jau atvirai tyčiojasi iš šios Ramūno Karbauskio vadovaujamos partijos ir jos veiklos.

Lietuvos Visuomenės Taryba ragina LR Seimą perduoti LR Generalinei prokuratūrai LR Seimo patvirtintas komisijos išvadas dėl Snoro banko ir pradėti svarstyti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos Seimui pateiktą LR prokuratūros įstatymo pakeitimo projektą dėl nepriklausomo prokuroro.

Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti antrajame Respublikos Prezidento rinkimų rate ir balsuoti už kandidatą Gitaną Nausėdą.