LVT Valdybos narių spaudos konferencija 2019.05.23

2019-05-23 d. 11 val. įvyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininko Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Dėl 2019 m. referendumų ir Respublikos Prezidento bei Europos Parlamento rinkimų“

Dalyvavo Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nariai Aldas Mačiulis, Stanislav Ladinskij ir Eugenijus Paliokas.

LR Seimo iniciatyva š.m. gegužės 12 d. vyko referendumai dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str. (pilietybės) ir 55 str. (Seimo narių skaičiaus) pakeitimų.

Š.m. gegužės 26 d. įvyks Respublikos Prezidento rinkimų antras turas ir Europos Parlamento rinkimai.

Pranešėjai pristatė Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomonę dėl vyksiųjų referendumų ir kreipimosi į LR Seimą bei LR VRK, taip pat pasisakė ir dėl ateinančių Respublikos Prezidento antrojo turo bei Europos Parlamento rinkimų.