Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose, 2020-09-04

                            

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-04, Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi į VRK dėl lygių teisių užtikrinimo LR Seimo rinkimuose. Konstitucijos 55 str. užtikrina LR piliečiams lygias teises būti išrinktiems Seimo nariais, Konstitucijos 29 str. ir Seimo rinkimų įstatymo 2 str. 6 d. nustato, kad tiesioginiai arba netiesioginiai LR piliečių rinkimų teisės apribojimai draudžiami.

Tačiau Seimo rinkimų įstatymo 37 str. 1 d. 2 p. reikalavimas vienmandatėje rinkimų apygardoje LR piliečiui išsikelti kandidatu į Seimo narius, jeigu jo išsikėlimą parašais paremia ne mažiau kaip 1000 apygardos rinkėjų ir politinės partijos keliamam kandidatui vienmandatėje apygardoje tai politinei partijai nekeliant kandidatų sąrašo daugiamandatėje apygardoje, pažeidžia šių rinkimų lygiateisiškumą, nes toks reikalavimas nekeliamas politinių partijų siūlomiems kandidatams daugiamandatėje apygardoje ir vienmandatėse apygardose, kuomet politinės partijos kelia kandidatų sąrašą daugiamandatėje apygardoje.

Be to, LR Seimo rinkimų įstatymo 38 str. 7 d. nustatyto rinkėjų parašų, renkamų vardiniame rinkėjų parašų rinkimo lape turinys ir reikalavimas rinkėjui pateikti visus esminius jo duomenis (vardą, pavardę, tapatybės kortelė ar paso numerį, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą) pažeidžia Konstitucijos 18 str. bei 22 str. reikalavimus dėl duomenų apie asmenį apsaugos ir 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą).

Daugelis rinkėjų pagrįstai atsisako pasirašyti šiuose lapuose, nes jiems neįmanoma suteikti garantijų, kad jų asmens duomenys bus apsaugoti iki jų pateikimo VRK. Šiuose lapuose pasirašančių asmenų duomenis neįmanoma apsaugoti parašų rinkimo metu, nes juos renka ne vienas asmuo. Vienam asmeniui surinkti 1000 parašų per nustatytą laiką neįmanoma, tai pažeidžia Civilinio kodekso 1.5 str. nustatytus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principu.

Padėtį dėl 1000 parašų surinkimo apsunkina ir tebegaliojanti valstybės masto ekstremalioji padėtis dėl COVID-19 ir dėl jos priimami VESOC vadovo A. Verygos sprendimai, SAM įsakymai.

Dėl šių priežasčių Lietuvos Visuomenės Taryba prašo VRK netaikyti reikalavimo surinkti 1000 apygardos rinkėjų parašų, registruojant politinės kampanijos dalyvius kandidatais Seimo rinkimuose vienmandatėse apygardose.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila,
Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Stanislav Ladinskij