Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, 2020-09-25

                             

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-25, Vilnius

Neteisėtai vykstantys LR Seimo rinkimai

 

Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. renginį Valdovų rūmuose.

VRK ne tik nepradeda šio renginio tyrimo.

Šiuo net neslepiamos rinkimų agitacijos veiksmu Respublikos Prezidentas ir Prezidento kanceliarija dalyvavo, organizuojant rinkiminę 11-os iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų agitacijoje, pasirašant bendrą Memorandumą. Valstybei priklausantys Valdovų rūmai nenustatytu pagrindu buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai. Reikalaujama, kad VRK teisiškai tai įvertintų, nurodytą Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją, Liberalų sąjūdį, „Laisvės ir teisingumo“ partiją, Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, Lietuvos lenkų rinkimų akciją–krikščioniškų šeimų sąjungą, Darbo partiją, Laisvės partiją, Lietuvos žaliųjų partiją ir Krikščionių sąjungą) įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją Valdovų rūmams ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms.

Taip pat reikalaujama, kad VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir šią koaliciją įregistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose.

Skundu LVT ir LLP teismo prašo nutraukti VRK neveikimą – įpareigoti VRK motyvuotai atsakyti į Lietuvos visuomenės tarybos ir Lietuvos liaudies partijos 2020-09-05 prašymą, atlikti šiame prašyme prašomus veiksmus.

Lietuvos Visuomenės Tarybą stebina ir tai, kad iš 6-ių politinių partijų, kurias Respublikos Prezidentas, be teisinio pagrindo įsikišęs į LR Seimo rinkimus, ignoravo ir nepakvietė į Valdovų rūmų renginį, tik viena Lietuvos liaudies partija atkreipė dėmesį į šį šiurkštų LR Seimo rinkimų įstatymo pažeidimą.

Lietuvos Visuomenės Taryba 2020 m. rugsėjo 6 d. dėl šio klausimo kreipėsi ne tik į Lietuvos liaudies partiją, bet ir į Centro partiją – tautininkus, Politinę partiją „Drąsos kelias“, Kartų solidarumo sąjungą – Santalką Lietuvai, Partiją „Lietuva – visų“ bei Partiją „Nacionalinis susivienijimas“.

Negi tik viena Lietuvos liaudies partija, suteikusi LVT inicijuotam Tautos Susitelkimui politinę platformą rinkimams, oponuoja sisteminėms partijoms?

2020-09-24 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skundą dalyje dėl pareiškėjo Lietuvos liaudies partijos priėmė ir nagrinės žodinio proceso tvarka 2020-09-25 d. 9 val. teismo posėdyje.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Priedas: 2020-09-24 LVAT nutartis