Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo, 2020-09-26

                           

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-26, Vilnius

Neliečiamųjų kasta LR Seimo rinkimuose

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu atmetė Lietuvos Visuomenės Tarybos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusios Lietuvos liaudies partijos skundą dėl LR VRK neveikimo dėl 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimo ištirti š.m. rugsėjo 3 d. renginį Valdovų rūmuose. Ši atvirai demonstruojama 11-os iš 17-os LR Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų rinkimų agitacija įvykdyta Respublikos Prezidento iniciatyva.

Gitanas Nausėda to neslepia ir viešai skelbiasi čia ir čia.

Teismas neskundžiamu sprendimu pripažino, kad skundas pateiktas dėl tinkamos atsakovės VRK, kuri privalo vykdyti LR Seimo rinkimų stebėseną ir užkardinti jų pažeidimus. Tačiau teismas sutiko su VRK argumentu, kurio įrodymų teismui VRK nepateikė, jog VRK tai tiria ir tam turi 3 mėnesius.

Teismas akivaizdžiai prieštarauja pats sau – teigia, kad VRK vykdo rinkimų stebėseną ir priima sprendimus dėl pažeidimų rinkimų metu, tačiau sutiko, kad VRK tinkamai veikia – tiria pažeidimus ir turi teisę juos tirti 3 mėnesius.

Teismas „nepastebėjo“, kad ne tik po 3 mėnesių, bet jau po 2 savaičių Seimo rinkimai daugiamandatėje rinkimų apygardoje bus pasibaigę, dėl ko toks VRK „tyrimas“ nebeturės jokios prasmės.

Lietuvos Visuomenės Taryba pagrįstai mano, kad tai sudaro pagrindą užginčyti LR Seimo rinkimų rezultatus daugiamandatėje rinkimų apygardoje.

Teismas atmetė ir skundo reikalavimą šias 11-a valstybės vadovo G. Nausėdos pasirinktų ir valstybės sąskaita jo iniciatyva išreklamuotų politinių partijų pripažinti koalicija, nes atseit Lietuvos liaudies partija nėra viena iš tų 11-os Prezidento reklamuojamų partijų. Ši alogiška teismo nomonė yra šokiruojanti. LLP yra politinės kampanijos dalyvis, kurio teises toks Respublikos Prezidento elgesys pažeidžia ir kurio teisę teikti tokį skundą pripažino pats teismas! Tačiau tame pačiame sprendime teismas „pamiršo“, ką teismas prieš tai paaiškino tame pačiame jo sprendime.

Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, tai patvirtina, kad šios Respublikos Prezidento pasirinktos 11-a politinių partijų yra neliečiamųjų kasta, kuriai Lietuvos įstatymai negalioja. Kastos kaip Indijoje.

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos Respublikos piliečius nebalsuoti už neliečiamųjų kastos 11 politinių partijų. Atsiminkime jas:

 1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
 3. Lietuvos socialdemokratų partija
 4. Liberalų sąjūdis
 5. „Laisvės ir teisingumo“ partija
 6. Lietuvos socialdemokratų darbo partija
 7. Lietuvos lenkų rinkimų akcija–krikščioniškų šeimų sąjunga
 8. Darbo partija
 9. Laisvės partija
 10. Lietuvos žaliųjų partija
 11. Krikščionių sąjunga.

Mielas rinkėjau, pasirinkimas mažėja!

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Priedas: 2020-09-25 LVAT sprendimas