Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos nušalinimo, 2020-09-28

                            

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-28, Vilnius

Vyriausiosios rinkimų komisijos nušalinimas

 

Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos liaudies partija kreipėsi į LR VRK 2020 m. rugsėjo 5 d. reikalavimu ištirti Respublikos Prezidento iniciatyva š.m. rugsėjo 3 d. sušauktą renginį Valdovų rūmuose. Renginio metu Prezidentas Gitanas Nausėda atvirai parėmė jo pasirinktas 11-ą iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją, Liberalų sąjūdį, „Laisvės ir teisingumo“ partiją, Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, Lietuvos lenkų rinkimų akciją–krikščioniškų šeimų sąjungą, Darbo partiją, Laisvės partiją, Lietuvos žaliųjų partiją ir Krikščionių sąjungą.

Renginio metu buvo pasirašytas bendras Memorandumas dėl savivaldybių savarankiškumo. Valstybei priklausantys Valdovų rūmai buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai.

Į renginį kviestas Centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis atsisakė pasirašyti Memorandumą.

Reikalaujama, kad LR VRK tai ištirtų ir priimtų sprendimą dėl rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų lygiateisiškumo pažeidimų, valstybės vadovo kišimosi į rinkimus, Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų   įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją Valdovų rūmams ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms.

Taip pat reikalaujama, kad lr LR VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir šią koaliciją įregistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose.

Tačiau LR VRK paaiškino, kad sprendimą priimti ji gali per 3 mėnesius, t.y. iki š.m. gruodžio 5 d.

LVT ir LLP šiandien kreipėsi į LR VRK papildomai, reikalaujant sprendimą priimti iki 2020-10-01 d., nes   LR VRK paaiškinimas, kad šiam tyrimui ji turi 3 mėnesius, šiurkščiai pažeidžia ne tik LR Seimo rinkimų ir kitus įstatymus, bet ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, neturi prasmės, nes 2020 m. LR Seimo rinkimai daugiamandatėje rinkimų apygardoje jau bus įvykę ne tik po 3 mėnesių, bet jau š.m. spalio 11 d.

LR VRK privalo vykdyti LR Seimo rinkimų stebėseną ir laiku užkardinti jų pažeidimus.

Atkreiptas LR VRK dėmesys, kad tirti nebėrą ką, reikia tik priimti sprendimą, nes pats Respublikos Prezidentas viešai patvirtino, kad jis suorganizavo 2020-09-03 d. renginį Valdovų rūmuose, tuo patvirtindamas ir tai, kad agitacijai už nurodytas 11-partijų neteisėtai naudojamas valstybės vadovo statusas ir valstybės lėšos (ir dar čia).

Nepriėmus LR VRK sprendimo dėl nurodytų pažeidimų iki 2020-10-01 d., pareikalauta, kad LR VRK nusišalintų nuo jos pareigų vykdymo, nes iš nurodytų politinių partijų atstovų sudaryta LR VRK sąmoningai neužtikrina LR Seimo rinkimų dalyvių lygiateisiškumo.

Lietuvos visuomenės taryba kreipėsi į kitas 6 partijas, kviesdama jas prisijungti prie šių reikalavimų LR VRK.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba