2020 m. spalio 02 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos 10 val. Seime „Nusikalstamai surinkta informacija apie signataro Zigmo Vaišvilos veiklą, šeimos narius, pažįstamus“ Pranešimas spaudai

2020 m. spalio 02 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Nusikalstamai surinkta informacija apie signataro Zigmo Vaišvilos veiklą, šeimos narius, pažįstamus“

Pranešimas spaudai

 

Ikiteisminiame tyrime Nr.01-2-00059-17 buvo tiriama tariamai Zigmo Vaišvilos aplaidžiai tvarkyta UAB “FF Lizingas” buhalterinė apskaita. UAB „FF Lizingas“ 2013 m. buvo iškelta bankroto byla, nors įmonės nemokumo nebuvo nustatyta. Tokia – ir 2018 m. pasakyta Lietuvos apeliacinio teismo nuomonė, bet bankroto byla vis dar nebaigta, nors didelės vertės jos turtas pasisavintas ar iššvaistytas už simbolinio dydžio kainas, pasinaudoju 2016-06-29 Z. Vaišvilos patirtomis sunkiomis traumomis ir veikiant drauge bankroto administratoriui UAB „Admivita“ ir kreditorių komitetui, kuriam vadovauja UAB „Baltic arms“.

2020-08-03 d. iš tyrimą vykdančios vyriaus. tyrėjo Janinos Grinevič pasirašytinai gautos 2020-07-31 d. padarytos ikiteisminio tyrimo Nr.01-2-00059-17 medžiagos elektroninių dokumentų kopijos. Grįžęs iš gydymo reabilitacijoje po chirurginės operacijos Z. Vaišvila pradėjo susipažinti su šių elektroninių dokumentų kopijomis (jų yra 274415 failų) ir nustatė, kad beveik visi šie dokumentai:

– niekaip nesusiję su šio ikiteisminio tyrimo objektu – UAB „FF Lizingas“ buhalterine apskaita;

– susiję su kitais fiziniais asmenimis, kitomis įmonėmis, visuomeninėmis organizacijomis, mano visuomenine ir politine veikla, mano ir mano šeimos narių privačiu gyvenimu, visi jie surinkti ir panaudoti neteisėtai ir be šių asmenų sutikimų;

– surinkti ir šiai bylai pateikti UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorės UAB „Admivita“, UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ direktoriaus Juozo Matonio, pagrįstai manytina, neteisėtais kriminalinės žvalgybos ar kitais metodais, nes Z. Vaišvilai nepateikti procesiniai sprendimai, kurių pagrindu ši informacija surinkta.

Į pateiktą laikmeną pareigūnai nukopijavo du folderius po 29,1 GB – apie 274,4 tūkst. sunumeruotų failų, nors „Bylos Informacijoje“ apie šiuos įrodymus, kuriuos suformavo vyr. specialistė Neringa Puzinaitė, nurodyta, kad viso yra šių įrodymų dvi dalys –  48,82 GB ir 100,22 GB. Z. Vaišvilai nepateikti visi įrodymai.

Su šio ikiteisminio tyrimo objektu niekaip nesusiję per kelis šimtus tūkstančių man pateiktų dokumentų, kurie įtartinai susiję, visų pirma, su Z. Vaišvilos veikla 2009 m., kada jis buvo Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos dalyvis; kitų įmonių, visų pirma, AB „Oruva“ ir UAB „Oruva“ ir Ko dyzelinių variklių gamybos veikla (AB „Oruva“ bankroto bylos metu prasidėjo Z. Vaišvilos nesusipratimai su Finansų ministerija, vadovaujama Dalios Grybauskaitės), BAB „Oruva“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrotera“ dokumentai; Z. Vaišvilos ginčų teismuose su „Parekss“ grupe teismų dokumenta;, UAB „Skomė“ akcininkų ginčų teismuose dėl neteisėto UAB „Skomė“ valdymo perėmimo 2009 m. procesiniai dokumentai; UAB „Skomė“ akcininko UAB „Infoverslas“ (direktorė Regina Vaišvilienė) dokumentai; kitų įmonių dokumentai; Lietuvos lizingo asociacijos veiklos dokumentai; Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo, kuriam tuo metu vadovavo Z. Vaišvila, veikla ir finansiniai dokumentai; įvairių visuomeninių renginių dokumentai, 2009 m. Respublikos Prezidento rinkimų medžiaga, įvairios knygos, leidiniai, interneto reklama, dailės kūrinių nuotraukos, LR Seimo narių el. adresai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų el. susirašinėjimas, renginiai, ekskursijos Seime, vizitinės kortelės, Lietuvos Aukčiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Jono Prapiesčio 2009-03-__ raštas Seimui; Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Zigmo Vaišvilos ir Audriaus Butkevičiaus spaudos konferencijos dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl Algirdo Paleckio ir „Socialistinio liaudies fronto“ veiklos („savi šaudė savus“) kreipimosi į LR Generalinę prokuratūrą ir LR Seimą, išsiųsto iš signataro Zigmo Vaišvilos el. pašto zigmas.vaisvila@lrs.lt, komentatorių autoriai, el. paštų adresai, jų naudojamų IP numeriai, miestas ir patys komentarai; 1990-03-31 LR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo posėdžio darbotvarkė; Sąjūdžio medalio aprašymas ir eskizai; UAB „Oruva“ ir Ko 128 darbuotojų asmens duomenys – vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas, gimimo data, priėmimo į darbą data, darbo užmokestis, telefonas, namų adresas; nepažįstamų asmenų, automobilių, sportininkų, policininkų nuotraukos; darbo skelbimai; daugybės man žinomų ir nežinomų asmenų el. laiškai;viešai žinomų asmenų nuotraukos (Artūro Račo, Vytauto Landsbergio, Kęstučio Girniaus, Rūtos Grinevičiūtės (Janutienės), Vytauto Matulevičiaus, Dalios Grybauskaitės, Vytauto Radžvilo, Neringos Venckienės, Alg. Matulevičiaus, Gedimino Kirkilo, Valdemaro Tomaševskio, Rolando Pakso, Valentino Mazuronio, Kazimiros Prunskienės, E. Makrono, Valdo Adamkaus, kt.); UAB „FF Lizingas“ darbuotojų darbo kompiuterių ir asmeniniai duomenys; kai kurių asmenų pasai, t.t.

Tačiau labiausiai šokiravo tai, kas galėjo būti neteisėtai kriminalinės žvalgybos ar kitais būdais gauta informacija iš Z. Vaišvilos ir jo šeimos narių, artimų žmonių pažįstamų, draugų asmeninės nuotraukos Zigmo Vaišvilos, jo žmonos Reginos Vaišvilienės, dukrų Vaivos ir Jūratės (taip pat ir nuogų kūnų pajūryje), jų draugų bei draugių nuotraukos, dukros Jūratės dienoraštis, Z. Vaišvilos ir žmonos Reginos mamų, artimųjų, Z. Vaišvilos sesers Editos šeimos nuotraukos, draugų iš Čekijos ir Vokietijos nuotraukos, Reginos Vaišvilienės darbovietės Lietuvos Medicinos Bibliotekos renginių nuotraukos, Z. Vaišvilos tėvukui neurochirurgui Zigmui Vaišvilai atminti išleistos knygos pristatymo Šiaulių miesto savivaldybėje nuotraukos, šeimos draugų šventės jų bute nuotraukos.

Jei UAB „FF lizingas“ (buvęs pavadinimas – UAB „Parex lizingas“) dokumentai galėjo būti gauti iš šios įmonės kompiuterių, tai kitų įmonių,organizacijų, internetiniai failai ir, akivaizdu, Vaišvilų ir kitų šeimų narių asmeninės nuotraukos galėjo būti surinktos tik iš šių asmenų kompiuterių ar kompiuterinių laikmenų kriminalinės žvalgybos būdu. Jų laikotarpis – gerokai ankstesni, nei šioje baudžiamojoje byloje tiriamas laikotarpis (2007-12-01 – 2013-11-13). Tačiau šioje baudžiamojoje byloje tiriamos galimai nusikalstamos veikos yra lengvos, nesudaro Kriminalinės žvalgybos ir BPK įstatymų nustatyto pagrindo taikyti kriminalinės žvalgybos metodus.

Šioje byloje vyr. specialistės Neringos Puzinaitės sukomplektuota medžiaga yra susijusi su Z. Vaišvilos asmenine veikla, niekaip nesusijusi su UAB „FF Lizingas“. Z. Vaišvilos šeimos narių ir kitų fizinių asmenų veikla ir asmeninis gyvenimas niekaip nesusiję su Z. Vaišvilos darbine ir visuomenine veikla. Surinkta medžiaga, nesusijusi su šios baudžiamosios bylos tyrimo objektu ir dalyku, po susipažinimo su ja privalėjo būti nedelsiant sunaikinta. Tai nepadaryta.

Todėl kreipiamasi į teismą nutraukti šią baudžiamąją bylą, naudojamą akivaizdžiai ne pagal paskirtį, į Generalinį Prokurorą – dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavusiems Vilniaus apygardos prokurorams Rasai Bekišienei ir aukštesniam prokurorui Arūnui Stankevičiui, vyriaus. tyrėjai Janinai Grinevič, vyr. specialistei Neringai Puzinaitei, prašoma nustatyti, kokiais būdais ir kas pateikė šioje baudžiamojoje byloje surinktą medžiagą – kokią medžiagą pateikė UAB „FF Lizingas“ bankroto administratorius UAB „Admivita“, UAB „FF Lizingas“ kreditoriai UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“, žinomai melagingais argumentais inicijavę UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimą tyčiniu, kiti asmenys.

Prašoma pateikti visų užduočių rinkti šią medžiagą ir susipažinimo su ja, jos atskleidimo dokumentus. Ši medžiaga Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka atskleista UAB “FF Lizingas” bankroto administratoriui UAB “Admivita”, 2020-09-28 d. perduota teismui, prieš tai neparanešus Zigmui Vaišvilai apie įtarimą ir nepateikus jam kaltinamojo akto.

Nėra smagu gyventi, kai tave ir nuogą, ir apsirengusį kontroliuoja įstaigos ar, velniai žino, kas. Tam ir reikalingas internetas, šiuolakiniai išmanieji telefonai ir kita technika. Užtenka turėti teisėtai ar neteisėtai prieigą prie intereneto ryšio, prie kurio tu prisijungi, ir tokiu būdu gali būti nukopijuotas tavo kompiuterio turinys, laikmenos, kurias prie jo prijungi. Matant, kokia yra taip vadinama teisėsauga Lietuvoje, jau niekas nebestebina. Laikas šluoti šį mėšlą iš Lietuvos.