Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių, 2020-09-10

                             

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-10 Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba skiria didelį dėmesį artėjantiems LR Seimo rinkimams.

Esant biudžetiniam parlamentinių partijų finansavimui, ypatingas dėmesys turi būti skirtas nesisteminių partijų ir kandidatų konstitucinių teisių pažeidimams. Lietuvos piliečiams turi būti užtikrintas visapusiškas pasirinkimas artėjančiuose LR Seimo rinkimuose.

2020-09-11 d. 13.30 val. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos nario Stanislavo Ladinskio skundą prieš LR Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl jo neregistravimo kandidatu vienmandatinėje apygardoje LR Seimo rinkimuose.

Pareiškėjas kreipėsi į teismą, ir nagrinėjimui priimtas jo skundas dėl politinės kampanijos dalyvių lygių teisių pažeidimų dėl 1000 apygardos rinkėjų parašų surinkimo reikalavimo taikymo vieniems politinės kampanijos dalyviams ir to paties reikalavimo netaikymo kitiems.

Pareiškėją Stanislavą Ladinskį ir Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybą nustebino ir LR Vyriausiosios rinkimų komisijos elgesys. Apie sprendimą Stanislavą Ladinskį neregistruoti kandidatu LR Seimo rinkimuose jis sužinojo ne iš LR VRK, bet tik iš žinasklaidos. Į Stanislavo Ladinskio prašymą pateikti sprendimą dėl jo neregistravimo (2020 m. rugsėjo 8 d. LR VRK posėdžio protokolą) LR VRK nesiteikė sureaguoti – šis sprendimas iki šiol nepateiktas. Beliko kreiptis į teismą.

Lauksime teismo sprendimo.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Stanislav Ladinskij