Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai dėl Seimo Kovo 11-ios salės rezervavimo, 2020-09-11

                             

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2020-09-11 Vilnius

 

Lietuvos Visuomenės Taryba gavo LR Seimo valdybos atsakymą dėl Kovo 11-osios salės Seime suteikimo šios organizacijos visuotiniam narių susirinkimui šeštadienį 2020 m. rugsėjo 19 d. LR Seimo valdyba mūsų organizacijai pasiūlė Seimo lankytojų centrą. Seimo kanceliarija paaiškino, kad Seimo lankytojų centre telpa apie 70 žmonių, tačiau dėl COVID-19 ligos užkardinimo galės šioje patalpoje dalyvauti galėtų tik pusę tiek žmonių.

Tuo tarpu Lietuvos visuomenės tarybos narių skaičius yra ženkliai didesnis. Susirinkime dalyvautų ir žiniasklaidos atstovai, svečiai, apdovanojamieji Lietuvos visuomenės tarybos Susitelkimo Garbės Ženklu, kuris yra pagarbos ir padėkos patvirtinimas už veiklą ir nuopelnus, pasiaukojimą, atkuriant ir išsaugant Lietuvos valstybę, užkardinant jos naikinimą. Susitelkimo Garbės Ženklo priėmimas yra įsipareigojimas veikti Lietuvos valstybės ir Tautos labui, prisiekiant savo garbe ir gyvybe 1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos valstybę žuvusiems 14-ai Lietuvos Respublikos piliečių.

Dėl šių priežasčių Lietuvos visuomenės taryba vis tik prašo Seimo valdybą suteikti Kovo 11-osios salę ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir steigiamai asociacijai „Sąjūdis prieš Astravo AE“.

Lietuvos visuomenės tarybos valdyba pagrįstai mano, ir Seimas iš mūsų organizacijos veiklos gali spręsti, kad Lietuvos visuomenės tarybos veikla yra ne mažiau svarbi, lyginant su visuomenėje prieštaringai vertinamos ir susikaldžiusios asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ veikla.

Lietuvos visuomenės taryba maloniai laukia kuo skubesnio Seimo valdybos patvirtinimo dėl Kovo 11-osios salės suteikimo.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba