LVT Socialinių reikalų grupės pareiškimas

LVT Socialinių reikalų grupės pareiškimas

 

LVT socialinių reikalų grupė, išklausiusi skandalingą informaciją (Z.Vaišvilos spaudos konferencijoje 2020.05.27,- red.pastaba), reaguoja į vaikų grobimo schemos mechanizmo atskleidimo faktą ir reikalauja demaskuoti organizuotos grupės narius. Kviečia į pilietinę pasipriešinimo akciją- telkimės, netylėkime, priešinkimės.

Iš praeities pasakojimų mums žinoma, kad yra buvę atvejų, kai tauta arba gentis išgyvenimo tikslu vedina savo išmintį (t.y. senolius) pasodindavo ant rogučių ir išveždavo į mišką, ir ten palikdavo, kad išsaugotų, išmaitintų savo ateitį (t.y.vaikus).
Mūsų tautos patikėtiniai Vyriausybėje- išmintį uždarė į narvelius, paskelbė padidintos rizikos grupėmis, kad nesikištų, netrukdytų, o patys apsvaigę valdžios teikiamomis galimybėmis ir teisėmis, mūsų ateitį- vaikus, suklastoję vaiko apsaugos pagrindinį įstatymą, greituoju būdu, slapta nuo visuomenės, skuba prastumti tokį visą griaunantį įstatymą.
Kokia apgailėtina ir žiauri situacija: išmintis narveliuose, o ateitis-nežinia kur. Verkti, raudoti norisi, bet raudos jau nepadės, reikia kovoti. Vienykimės ir į kovą, kad jokie piratai ar vikingai nedrįstų paliesti mūsų tautos ląstelės- šeimos tvirtovės, mūsų ateities garanto.
Manau, kad ištremti mūsų tautos vaikai užaugtų ir sugrįžtų atsiimti savo Tėvynės, tik gaila, tada Lietuva jau nekalbėtų lietuviškai ir vertybės, papročiai, tradicijos pasikeistų, ištirptų. Netgi didi mūsų tautos istorija, bei galybė ištirptų, kaip varveklis pavasarį.
Stabdykime išsigimėliškus įstatymus, jų stūmėjus, viešinkime jų pareigas, vardus, pavardes, šalinkime ir atimkime galimybes draskyti mūsų tautos ateitį.
Suraskime užsakovus, vykdytojus ir paskelbkime juos tautos išdavikais, šalinkime iš visų pareigų, postų už išdavystę visiems laikams.
Ministre L.Kukuraiti, laukiam skubaus ir griežto reagavimo ir asmeninės atsakomybės už dalyvavimą tautos naikinimo sąmoksle.

LVT socialinių reikalų grupės vadovas
Alvydas Mikelionis