LVT Valdybos kreipimasis į LRT Generalinę direktorę ir Tarybą.

Š.m. liepos 10-tą dieną įvykusiame LVT Valdybos posėdyje buvo priimtas ir išsiųstas LVT kreipimasis į LRT vadovybę dėl galimybės Visuomeninėms ir Patriotinėms Lietuvos organizacijoms turėti savo laiką Visuomeninio transliuotojo eteryje. Publikuojame šio kreipimosi tekstą, kurį, kaip pranešė LRT atstovai, jie jau gavo. Redaktorius.

LRT Generalinei direktorei  Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei
LRT tarybai
S. Konarskio g. 49, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-03123
monika.garbaciauskaite@lrt.lt, gadeikis@lrt.lt, taryba@lrt.lt 

Lietuvos Visuomenės Taryba
info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt

2019 m. liepos mėn. 10 diena, Vilnius

Gerb. LRT  Generaline direktore, LRT tarybos nariai!

Kreipiamės į Jus atsiliepdami į viešą LRT kreipimąsi dėl būsimosios Lietuvos Visuomeninio transliuotojo veiklos.

Pastaraisiais metais susiklostė visiškai ydinga, mūsų nuomone, praktika kai Lietuvos Visuomeninio transliuotojo eteris švaistomas kviečiant į savo laidas ne Lietuvos Visuomenės atstovus, o:

1.Tik savo pelnu tesirūpinančių Lietuvoje veikiančių užsienio bankų atstovus;

2. Savo sprendimus besistengiančių pateisinti Lietuvos Seimo, Vyriausybės, Teismų, jėgos struktūrų, specialiųjų tarnybų atstovus;

3. Dažnai vien savo partijų įvaizdžiu besirūpinančius Lietuvos „valdžios partijų“ (tų, kurių atstovai yra Seime) atstovus;

4. Vėlgi savo pelnu tesirūpinančių verslo struktūrų atstovus.

Nesunku suprasti, kad – tik maža Lietuvos Visuomenės dalis, kuriai, deja, tenka atsakomybė už nebe pirmą sykį skelbiamą Jungtinių Tautų prognozę, jog po 40 metų Lietuvoje teliks 1,5 milijono gyventojų.

Taip yra, mūsų nuomone, dėl šių priežasčių:

  1. Po 1992 metų imta gadinti ir visiškai sugadinta rinkimų sistema, galop sukonstravusi Lietuvoje valdžios vertikalę;
  2. „Valdžios partijų“ atsiradimas ir jų finansavimas Lietuvos Visuomenės sąskaita;
  3. Lietuvos teisėtvarkos korumpavimasis ir galop visiškas išsigimimas;
  4. Lietuvos ūkio virsmas oligarchiniu, galop užvaldomu užsienio/tarptautinių korporacijų;
  5. Likusios versliosios bei dirbančios Lietuvos Visuomenės dalies pasitraukimas į „šešėlį“ arba emigracija į geriau valdomas šalis;
  6. Lietuvos virsmas finansine „kolonija“, nebesugebančia išgyventi be „užsienio ir tarptautinės“ paramos;
  7. Netinkamai sudėlioti ilgamečių Lietuvos valdytojų prioritetai, suformavę Lietuvos jaunimo nuostatą išvykti iš šalies;
  8. Ilgojo laikotarpio Lietuvos vizijos/vystymosi strategijos nebuvimas.

Manome, kad Lietuvos Visuomenės informavimas LRT eteryje yra vienpusiškas, net ignoruojantis Lietuvos Visuomenės nuomonę. Esame įsitikinę, kad Lietuvos Visuomeninio transliuotojo laidose būtinai turi dalyvauti: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Lietuvos Visuomenės atstovai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, Nepriklausomybės Gynėjų Sąjunga, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga, Tautos Forumas, Lietuvos Sąjūdis,  Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai, Jungtinis Demokratinis Judėjimas, Lietuvos visuomeninis judėjimas ,,Už Kalbą ir Tautą“,  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos Visuomenės Taryba ir kitos visuomeninės organizacijos –  Lietuvos valstybingumo bei demokratinės visuomenės puoselėtojos.  

Lietuvos Visuomenės Taryba mano, kad Lietuvos Visuomenė neprivalo ieškoti alternatyvių žiniasklaidos priemonių (kurių yra ir kurių vis daugiau atsiranda) tuo metu, kai LRT pagal įstatymą yra Lietuvos visuomeninis transliuotojas.

Tikime, kad LRT vadovybė įsiklausys į mūsų išdėstytas mintis, atkurs prarastuosius LRT žurnalistikos principus ir pagaliau atstatys demokratiją, išvengdama priešpriešos tarp alternatyviosios žiniasklaidos ir Visuomeninio transliuotojo.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas                                      Zigmas Vaišvila