LVT kreipimasis į naujai išrinktą Lietuvos prezidentą G.Nausėdą

Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Daukanto a. 3, Vilnius

Lietuvos visuomenės taryba
info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt

2019 m. liepos 12 diena, Vilnius

Gerb. Respublikos Prezidente, kreipiamės į Jus dėl didelių Lietuvos visuomenės lūkesčių, išrinkus naują Lietuvos Respublikos Prezidentą.

Dešimt metų Lietuva, kuriai vadovavo Rusijos Federacijos valstybės paslaptis ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė tuo pačiu metu, gyveno didelės veidmainystės ir melo, dirbtinio visuomenės supriešinimo, nepakantumo kitai nuomonei ir socialinės atskirties ženklaus didinimo atmosferoje. Į tai atkreipė dėmesį ir Europos Komisija. Sunkiai suvokiamai didžiulio Lietuvos piliečių skaičiaus išvykimas iš mūsų valstybės atspindi tikrąją padėtį ir valdžios santykius su mūsų žmonėmis, kurie grindžiami valdžios arogancija ir nesiskaitymu su žmonėmis.

Veidmainystė ir gyvenimo nuolatinėje baimėje atmosfera tapo mūsų visuomenės gyvenimo kasdienybe, kuri nesuderinama su 1990 metų kovo 11 dieną atkurtos Nepriklausomos valstybės Konstitucijos nuostatomis, valstybės piliečių lūkesčiais ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais. Lietuvos piliečiai faktiškai nušalinti nuo valstybės valdymo. Persekiojimas dėl savo nuomonės skelbimo tapo teisėsaugos ir viešo susidorojimo kasdienybe, kuriai besipriešina vienetai.

Nepagarba žmogui, patyčių kultūra tapo kasdienio mūsų gyvenimo norma. Visuomeninio transliuotojo LRT skelbiama vienpusė informacija nesuderinama nei su jos darbuotojų principinga ir moralia pozicija Lietuvos Atgimimo laikotarpiu ir Sausio 13-osios įvykių metu, nei su įstatymais ir visapusiško visuomenės informavimo pareiga bei principais.

Veidmainyste pagrįsta net skelbiama energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos, skystas dujas perkant iš tos pačios Rusijos ir meluojant piliečiams. Šios apgavystės kainų skirtumą apmoka dujų vartotojai Lietuvoje. Paskelbus apie netinkamą Snoro banko veiklą, bankroto procedūrų metu atvirai ir nebaudžiamai iššvaistytos ir/ar pasisavintos šio banko lėšos. Lietuvos Seimas patvirtino tyrimo dėl Snoro banko išvadas, tačiau jos neperduodamos teisėsaugai.

Veidmainystė skelbiant tariamą teisingumą pasiekė neįsivaiduojamas ribas. Teismai ir teisėsaugos institucijos tapo ne žmonių gynimo ir teisingumo įgyvendinimo, Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių gynėjais, o savavaldžiaujančia sistema, naudojančia teisėsaugos svertus ir teisę savanaudiškais tikslais. Š.m. liepos 8 dieną Panevėžio apygardos teismas paskelbė nuosprendį 18-ai policijos pareigūnų ir jų viršininkų, pasinaudojusių valstybės jiems suteiktais organizuoto nusikalstamumo tyrimo įgaliojimais suburti, anot teismo, nusikalstamą susivienijimą ir organizuotai vykdyti nusikaltimus prieš visuomenę. Laisvės atėmimo iki 16 metų bausmių paskyrimas policijos pareigūnams, turėjusiems mūsų piliečių ir valstybės pareigą tirti organizuotus nusikaltimus, kaip niekas geriau atspindi šios veidmainystės mūsų valstybės vardu esmę – teisingumo mūsų valstybės vardu vykdymo parodiją ir piktybiškumą, savanaudiškumą.

Tai, kad šio nuosprendžio paskelbimo dieną negirdime Ministro Pirmininko ir buvusio vidaus reikalų ministro bei buvusio Generalinio policijos komisaro Sauliaus Skvernelio nuomonės, mus labai neramina.

Lietuvos visuomenės taryba šį Panevėžio apygardos teismo nuosprendį vertina ir kaip ženklą galimiems visuomenės gyvenimo teigiamiems pasikeitimams, susijusiems su neteisėtai valdomos ir savanaudiškais tikslais naudojamos teisėsaugos eros galima pabaiga. Nedvejojame, kad tai susiję, visų pirma, su naujo Lietuvos Respublikos Prezidento išrinkimu.

Nuoširdžiai kviečiame, Jus Respublikos Prezidente, nenuvilti didelių permainų trokštančių Lietuvos žmonių ir linkime Jums stiprybės.

Lietuvos visuomenės taryba telks Lietuvos piliečius ir talkins Jums visuose Jūsų geruose darbuose. Visuomenės kontrolė teismams, teisėsaugai ir valdžiai turi tapti ne vizija, bet tikrove.

Priedai – dokumentai dėl Rusijos Federacijos valstybės paslapties,
Knyga: Aldona Meilutytė. Išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė, 2019, ISBN 978-609-96090-0-3

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos nariai:

Kazys Grabys
Donatas Šulcas
Liudas Vedeckis
Kęstutis Eiva
Aldas Mačiulis
Danutė Jasilionienė
Stanislav Ladinskij
Arvydas Širvinskas
Aldona Marija Gedvilienė
Tauras Jakelaitis
Vitolis Vala
Vida Stankūnienė
Eugenijus Paliokas
Zigmas Vaišvila