Mirė buvęs LVT Valdybos narys, vienas iš LVT steigėjų – Kęstutis Eiva

Gegužės 27 d.  į paskutinę kelionę palydėjome buvusį Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narį, vieną iš Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėjų, Teisės ir teisingumo grupės vadovą – Kęstutį Eivą.

 

Kęstutis Eiva gimė 1962-08-25 d. Vilijampolėje, Kaune.
Mokinosi 24-oje vidurinėje mokykloje, kuri dabar vadinasi Jono ir Petro Vileišių mokykla.
1977-1981 m. studijavo Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume – meninio apipavidalinimo specialybėje.
Dirbo AB Aušra, spaustuvėje Šviesa – redaktoriumi.
Vėliau Kauno technologijos universiteto, statybos ir architektūros fakulteto  laboratorijoje – moksliniu bendradarbiu.
Buvo labai kūrybingas – laisvalaikiu restauruodavo senoviškus automobilius. Domėjosi teatru ir muzika.
Nuo pat Lietuvos Visuomenės Tarybos įkūrimo pradžios aktyviai dalyvavo įvairių teisinių dokumentų kūrime, kreipimųsi į valdžios instancijas rašyme, daugiausia energijos įdėjo į Lietuvos Visuomenės Tribunolo statuto ir Teismų įstatymo projektų ruošimą.
Nepaisant aktyvios visuomeninės veiklos, gyvenimo pabaigoje turėjo 9 metus teisminių procesų. Labai išgyveno dėl teisingumo nebuvimo Lietuvoje.  Kaip pats pasakojo, dėl to ir prarado sveikatą.
Kęstutis patyrė du insultus. 2022-04-19 ištiko antrasis lemiamas insultas.
2022-05-25, taip ir neatgavęs sąmonės, Kęstutis Eiva mirė.
Paliko mamą, vaikus –
Sūnų – Mykolą Eivą, gimusį 1981-11-12
Dukrą – Edita Eivaitę, gimusią 1994-09-21, Editos dukrą – Lėją Patriciją, kuriai vardą ir išrinko Kęstutis Eiva.

2022-05-27 Kęstutis Eiva palaidotas Kaune, Seniavos kapinėse.

Lietuvos Visuomenės Taryba reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.