Lietuvos Visuomenės Taryba gina bado akcijos Daukanto aikštėje organizatorių Donatą Šulcą

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. sausio 22 d. Vilnius

2019 m. sausio 18 d. spaudos konferencijoje Seime paskelbta informacija apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamą asociacijos „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ bankroto bylą. Šiai asociacijai vadovavo 2017 m. Bado akcijos Daukanto aikštėje Vilniuje „Už teisingumą“ vienas organizatorių ir Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos narys Donatas Šulcas.

Įregistruoti įstatai Lietuvos Visuomenės Tarybai (LVT) suteikia teisę atstovauti jos narius, ginant jų teises teismuose, teisėsaugos ir kitose valdžios institucijose. LVT valdybos pirmininkas signataras Zigmas Vaišvila ir LVT valdybos nariai ir Teisingumo grupės vadovas Kęstutis Eiva ir narys Tauras Jakelaitis kreipėsi į Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų Meilutį dėl administracinio šios bankroto bylos Nr.eB2-1260-343/2018 nagrinėjimo patikrinimo.

Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė 2017-11-16 Kauno apygardos teismo nutartimi iškėlė šią bankroto bylą asociacijai „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“, bankroto administratoriumi paskyrė Darių Jasaitį. Juridinių asmenų registro (JAR) duomenys patvirtina, kad ir šiuo metu „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ yra asociacija (buvusi visuomeninė organizacija). Tačiau be jokių pakeitimų viešame JAR registre, t.y., be šios asociacijos reorganizacijos, bankroto administratorius D. Jasaitis teismui teikia dokumentus ne asociacijos, o VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ vardu. Teisėja R. Palubinskaitė šioje byloje priiminėja teismo nutartis ne dėl asociacijos, kuriai šioje civilinėje byloje buvo iškelta bankroto byla, o dėl VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“.

Kadangi asociacijos ir viešosios įstaigos statusai skiriasi, jų veiklas nustato skirtingi įstatymai (LR asociacijų įstatymas ir LR viešųjų įstaigų įstatymas), todėl teisiškai kvalifikuoti asmenys – bankroto administratorius D. Jasaitis ir ilgametę darbo patirtį turinti teisėja R. Palubinskaitė – be teisinio pagrindo negali pakeisti šios asociacijos teisinį statusą, tai nėra jų kompetencija.

LVT ir dėl kitų priežasčių (padaryti akivaizdūs procesiniai pažeidimai) turi pagrindą manyti, kad ši bankroto byla nagrinėjama neobjektyviai ir šališkai:

a) 2018-05-22 D. Jasaičio prašymu jau kitą dieną priimta 2018-05-23 Kauno apygardos teismo nutartis, kuria buvęs asociacijos (D.Jasaičio bei teismo teigimu VšĮ) „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos“ vadovas D. Šulcas nubaustas bauda. Šią nutartį teisėja R. Palubinskaitė priėmė nesuteikusi D. Šulcui teisės pateikti atsiliepimą, nors teismas privalo tai padaryti.

b) 2018-07-11 D. Jasaičio prašymu jau tą pačią dieną priimta 2018-07-11 Kauno apygardos teismo nutartis, kuria buvusiam asociacijos (D. Jasaičio ir teismo teigimu, VšĮ) „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos“ vadovui D. Šulcui 5 metus apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ir būti kolegialaus valdymo organo nariu. Ir šią teismo nutartį priimant teisėja R. Palubinskaitė vėl gi nesuteikė D. Šulcui teisės pateikti atsiliepimą.

c) 2018-06-26 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuria bankroto administratoriaus D. Jasaičio prašymu priėmė teisėja R. Palubinskaitė, ne asociacija „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“, kuriai buvo iškelta ši bankroto byla, bet VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

Šiose teisėjos R. Palubinskaitės priimtose Kauno apygardos teismo nutartyse neatsižvelgta ir į tai, kad D. Šulcas nebuvo VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos“ vadovu ir negalėjo būti, nes tokia viešoji įstaiga niekada neegzistavo.

Lietuvos Visuomenės Taryba kreipėsi ir į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą dėl šioje bankroto byloje paskirto bankroto administratoriaus Dariaus Jasaičio veiklos patikrinimo.

Lietuvos Visuomenės Tarybos viešųjų ryšių grupė