LVT pranešimas spaudai Dėl suklastotų Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumento ir antspaudo, jų naudojimo

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

Dėl suklastotų Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumento ir antspaudo, jų naudojimo

2019 m. liepos 18 d. Vilnius

Lietuvos Visuomenės Taryba gavo suklastotą jos vardu padarytą dokumentą – Išrašą iš 2019-01-04 Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos posėdžio protokolo Nr.2 (pridedamas), kurio turinys neatitinka šio valdybos posėdžio protokolo turinio.

Viešo Juridinių asmenų registro duomenys (2019-06-13 išrašas) patvirtina, kad suklastotą Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumentą pasirašę Zenonas Andrulėnas bei Jonas Mažintas (Zenonas Andrulėnas – patvirtino šio suklastoto dokumento tariamą tikrumą), nurodyto dokumento suklastojimo metu (2019-04-17 d. ir/ar 2019-06-09 d.) jau nebuvo LVT nariai: Zenonas Andrulėnas – nuo 2019-03-06, Jonas Mažintas – nuo 2019-03-22.

Be to, šis oficialiai panaudotas suklastotas Lietuvos Visuomenės Tarybos dokumentas yra antspauduotas suklastotu Lietuvos Visuomenės Tarybos antspaudu (jame yra įrašas „Nr.1”). Tokio antspaudo Lietuvos Visuomenės Taryba niekada neturėjo.

Vienintelis Lietuvos Visuomenės Tarybos turimas ir naudojamas antspaudas yra šis:

2018-12-20 Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos posėdžio protokolu tik valdybos pirmininkui Zigmui Vaišvilai suteikta teisė tvarkyti visus dokumentus dėl asociacijos Lietuvos visuomenės taryba antspaudo (antspaudų) padarymo, taip pat saugoti bei naudoti antspaudą (antspaudus).

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba skelbia, kad Išrašas iš 2019-01-04 Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos posėdžio protokolo Nr.2 ir šiame išraše panaudotas Lietuvos Visuomenės Tarybos antspaudas (su įrašu „Nr.1”) yra suklastoti ir negaliojantys.

Dėl akivaizdžių nusikalstamų veikų kreiptasi į teisėsaugą.

Priedas – suklastotas Išrašas iš 2019-01-04 Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos posėdžio protokolo Nr.2

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba