Seimo narys R. Karbauskis pritarė Lietuvos Visuomenės Tarybos iniciatyvai

Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai

2019 m. sausio 8 d. Vilnius

2018 m. lapkričio 14 d. spaudos konferencijoje Seime buvo paskelbta apie Lietuvos Visuomenės Tarybos Steigimo grupės kreipimąsi į Seimą dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo ir Civilinio proceso kodekso 582 straipsnio 1 ir 5 dalių pakeitimo dėl žodinio vaikų paėmimo bylų nagrinėjimo, taip pat dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 43 straipsnio (vaiko laikinas apgyvendinimas) papildymo 4 dalimi – be teismo sprendimo vaiko negalima perduoti laikiniems globėjams.

Seimui mes pateikėme atitinkamus įstatymų projektus.

Teisėjų taryba 2018-11-19 raštu nr. 36P-152-(7.1.9) informavo Lietuvos Visuomenės Tarybos Steigimo grupę apie tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis, nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d. pirmosios instancijos teismuose buvo išnagrinėti 554 prašymai dėl teismo leidimo paimti vaiką, iš jų – 50 prašymų buvo išnagrinėta žodine proceso forma, 504 – rašytine. Informacijos apie tai, kiek minėtų prašymų nurodytu laikotarpiu buvo nagrinėjama nepranešus apie tai tėvams bei kokiu būdu teismai pranešdavo apie tai tėvams, Teisėjų Taryba nepateikė, kadangi tokie duomenys nekaupiami ir nesisteminami.

2018 m. pabaigoje Lietuvos Aukščiausiajame Teisme vykusiame darbiniame pasitarime buvo konstatuota, kad teismams aktualiausia problema sprendžiant vaiko paėmimo klausimus yra rašytinio ir žodinio teismo proceso derinimas, t.y., kokiais atvejais būtinas žodinis nagrinėjimas, kaip turėtų būti išklausyta vaiko tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą nuomonė ir panašiai.

2019 m. sausio 7 d. paskelbtas Seimo nario Ramūno Karbauskio pranešimas spaudai, kad jis  registruoja pasiūlymą keisti Civilinio proceso kodekso 582 straipsnį, numatant, kad bylos dėl teismo dėl leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą yra nagrinėjamos tik žodinio proceso tvarka. Teismui nagrinėjant bylą dėl leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą, būtina, kad vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą atstovautų advokatas. Taip pat jis siūlo keisti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, numatant, kad teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai, turi vaiko tėvai, kai teisme sprendžiami leidimo paimti vaiką iš jo tėvų klausimai pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą.

Lietuvos Visuomenės Taryba sveikina Seimo nario R. Karbauskio iniciatyvą ir tikisi, kad minėto įstatymo projekto įregistravimas jau dabar paskatins teismus apsispręsti visas bylas dėl vaiko paėmimo nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes Civilinio proceso kodeksas ir dabar teismui suteikia tokią teisę.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila