Alvydas Mikelionis. Lyčių išskirtinumas

Lyčių išskirtinumas

 

Lietuvoje pažeidžiamas lyčių išskirtinumas. Vyriška lytis ir moteriška lytis turi skirtingus vaidmenis ir turi atlikti skirtingo turinio joms skirtas misijas, pareigas ir užduotis. Pirmiausia- žmogus yra energetinė būtybė, o tik po to fizinė, turinti sudėtingą ir unikalų kūną.

Lyčių lygybė tarp vyro ir moters negalima- tai baisiausia demagogija. Vyras ir moteris buvo, yra ir bus skirtingi pagal lytį, bet lygūs pagal Konstituciją, pareigas darbe, įstatymus, bei vienodai atsakingi, kuriant Valstybę. Nuomonė, kad lytys (V+M) lygios, pažeidžia žmogaus prigimtį, jo teises ir pareigas, kurias žmogus čia atvyko atlikti, jo gyvenimas praranda prasmę. To pasėkoje: vyrai moteriškėja, o moterys- vyriškėja. Atsiranda žmonių, kurie nepasitiki savo lytimi, ir suklaidinti net nori ją keisti. Tai paradoksalu.

Vyriausybės tikslas, kad žmonės gyventų šeimomis, augintų vaikus, juos auklėtų ir, reikalui esant- joms padėti, sudaryti sąlygas, propaguotų tautiškumą, patriotizmą, meilę Tėvynei, ir taip auginti vertybinius pamatus. Tai tikrai brangi pareiga ir Valstybė prie šių tikslų turi svariai prisidėti, nes tautiečiai tikrai išsivaikščios po margą pasaulį ir į jį negrįžtamai įsilies. Manau, šio brangaus tikslo įgyvendinimui nuo tam tikro amžiaus, kai prasideda brendimas, ugdymas turi būti vykdomas atskirai- berniukų ir mergaičių grupėse, kad vieni kitų neerzintų, nesityčiotų ir tik praėjus šiam periodui, kai kiekvienas jaunuolis žinos savo tikslus, galimybes ir sudėtingas užduotis bei pasiaukojimą, toliau ugdyti vėl kartu. Šie vyro ir moters lyčių skirtumai susilieję į šeimos ląstelę duoda harmoningą visumą kūrybai, veiklai, gyvenimui ir aukščiausių tikslų įgyvendinimui. Šiame procese mus lydi pasekmės tų laikų, kai buvo galvojama apie žmogų, kaip apie darbo jėgą, o pats žmogus buvo antraeiliame plane. Privalome pašalinti susidariusias skaudžias pasekmes. Pasekmės gali savaime išnykti, pašalinus priežastį. Tam reikia ugdyti žmogų kaip vertybę, Valstybės kūrėją, tautinių vertybių ir istorijos saugotoją, juo rūpintis. Tik taip galima sukurti gerovės Valstybę. Atkreiptinas dėmesys pasekmėms, kurios turi įtaką jaunų žmonių pasaulėžiūros kūrimui. 60% šeimų Lietuvoje skiriasi. Niekam neįdomu- Kodėl?

Po skyrybų vaikai, dažniausiai, pasilieka gyventi su mama, tėvas niekinamas ir daromas blogiečiu. Lietuvoje vyrų gyvenimo trukmė mažesnė negu Europoje. Lietuvoje rusų genocidas sunaikino vyrų potencialą, vaidmenį šeimoje. Daugiavaikių šeimų, kurios užaugina gerus vaikus, apdovanojamos tik motinos. Tai rusiška praktika. Laisvoje Lietuvoje apdovanodavo tėvus. Tėvo buvimas šeimoje ypatingai svarbus ir reikalingas. Jauno žmogaus (vaiko) ugdymo sistema feminizuota. Ugdymo įstaigose (darželyje, pradinėje mokykloje) dominuoja moterys. Globos namuose dirba moterys. Kaip moteriškos energijos lauke gali augti ir tobulai vystytis bei bręsti vyriškos energijos asmenybė? Kaip galima paruošti gyvenimui berniukus ir mergaites, jei visur dominuoja tik moterys? Mergaitės turi matyti vyrus, jų elgesį, vaidmenį, gauti vyriškos energijos. Toks nepilnavertis vaikų auklėjimas, ugdymas sukelia daug problemų ir pasekmių visam likusiam žmogaus gyvenimui, šeimai.

Visose švietimo ugdymo įstaigose turi būti išlaikytas dirbančiųjų lyčių balansas. Berniukai turi žinoti, kad jis užaugęs bus tėvas, o ne mama, ir tai turi aiškinti vyrai, ir rodyti savo pavyzdžiu. Ugdymo procese dalyvaudamos moterys užaugina Lietuvai nepilnaverčius piliečius, Valstybės kūrėjus ir puoselėtojus. Berniukai turi būti lygūs tarp berniukų, o mergaitės tarp mergaičių pagal lytį. Visi žmonės pagal Konstituciją yra lygūs, bet skirtingi pagal lytį.

Auginant vaikus, svarbu suformuoti tautinius vertybių pamatus. Žinodami vertybes, vaikai nenukryps ir nepasiklys jokiuose klaidinančiuose labirintuose ir bus tikri patriotai- Lietuvos piliečiai.

Edgaras Dega (1834-1917). Jaunieji spartiečiai.

LVT Soc.reikalų grupės vadovas
Alvydas Mikelionis, 2019.11.26
Mob. 8662 53008