2021 m. gruodžio 10 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės nariai Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime „Tautiečiai, tai ar pasirašome už referendumą?“

2021 m. gruodžio 10 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės narių – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio, Eimanto Grakausko, Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Tautiečiai, tai ar pasirašome už referendumą?“

 

Spaudos konferencijoje dalyvauja Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, įregistruotos 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 (dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo – referendumo iniciatyvos sumažinimo nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų), nariai (Aušra Blažėnienė, Audrius Butkevičius, Nendrė Černiauskienė, Janina Dovydaitienė, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Tauras Jakelaitis, Danutė Jasilionienė, Egidijus Klumbys, Kęstutis Krikštaponis, Stanislav Ladinskij, Aldas Mačiulis, Audrius Nakas, Vilmantas Povilaitis, Vida Stankūnienė, Daiva Šeškauskaitė, Danguolė Tautvydienė, Zigmas Vaišvila, Valdemaras Valkiūnas) ir koordinatoriai (Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis ir Zigmas Vaišvila).
Dėl nepatenkinamos padėties, susiklosčiusios dėl to, kad LR Seimas jau 17-ą mėnesį nevykdo 2020-07-30 Konstitucinio Teismo nutarimo dėl konstitucinio Referendumo įstatymo priėmimo, Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė šioje spaudos konferencijoje kviečia dalyvauti ir visus 141 LR Seimo narį. Visų pirma, kviečiama LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir visa LR Seimo valdyba in-corpore. Jūsų neatvykimas į spaudos konferenciją ir diskusijos dėl šių klausimų vengimas patvirtintų sąmoningą Jūsų nenorą užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių konstitucines teises.
Spaudos konferencijoje kviečiame dalyvauti ir LR VRK Pirmininkę Jolantą Petkevičienę.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35448&p_k=1&p_event_id=18027