Mirė Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos narys, vienas iš asociacijos įkūrėjų, docentas dr. Eugenijus Paliokas

Mirė draugas, bičiulis, nepaprastai geros širdies žmogus, vienas iš Lietuvos Visuomenės Tarybos įkūrėjų – VGTU docentas dr. Eugenijus Paliokas. Tokių žmonių vienetai, jis nepaprastai buvo kovingas, nepaprastai ištikimas, nepaprastai dvasingas. Be tiesioginio matematiko darbo, jį domino pasaulio ekonominės, finansinės, filosofinės problemos, jis buvo Senosios Lietuvos, kažkada turėjusios įtaką visame pasaulyje, tyrinėtojas, daugelio filologinių ir istorinių atradimų autorius, nepaprastai mylėjęs tiek mūsų praeitį, tiek rūpinęsis mūsų ateitimi.

Paskutiniai pokalbiai su juo buvo susiję su Afrikos valstybėmis Senegalu ir Gambija.

„Senasis Galas“, – pasakė jis.

Pritardamas jo minčiai, aš jam nusiunčiau XVII a. Afrikos žemėlapį, kuriame dabartinio Senegalo teritorija buvo vadinta Galatija (Gualata):

Jis man atrašė angliškai, nes mėgo lakonišką, paremtą faktais kalbą:

„These sites, Wassu, and Kerbatch in Gambia, and Wanar and Sine Ngayene in Senegal, represent an extraordinary concentration of more than 1,000 stone circles and related tumuli spread over a territory of 100 km wide and 350 km in length, along the River Gambia.“

Ir pridėjo nuotrauką:

„Tūkstantis Stounhendžų buvusioje Galatijoje, dabartiniame Senegale ir jo anklave Gambijoje“, – vėl lakoniškai, bet su dideliu vidiniu jauduliu pasakė jis, paskambinęs man.

Akmenys buvo Eugenijaus pasaulėžiūros varomoji jėga.

„Mes gyvenome ratais, bendruomenėmis, ciklais“, – dar spėjo pasakyti jis to pokalbio metu.

Padaręs šį atradimą, Eugenijus iškeliavo pas protėvius…

Lietuvos Visuomenės Taryba reiškia gilią užuojautą Eugenijaus Palioko artimiesiems, draugams ir visiems jį pažinojusiems. Tebūnie jam lengva mylima Lietuvos žemelė.

 

GYVENIMO APRAŠYMAS
Ši biografija yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje

1. Gimimo data, vieta: 1954-07-06, Rubikiai, Lietuva
2. Tautybė: Lietuvis
3. Išsilavinimas:
Aukštasis Leningrado valst. universitetas, matematikas, 1977
3.1. Mokslo laipsnis: daktaras
3.2. pedagoginis vardas: docentas
4. Užsienio kalbų mokėjimas: Anglų, Rusų
5. Darbo patirtis:
1977 – 1999 Lietuvos MA Matematikos ir Informatikos institutas, Mokslinis bendradarbis
1992 – 1999 UAB Minimax Prezidentas
1999 – 2020 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Dėstytojas
6. Mokslinė, pedagoginė, visuomeninė veikla:
Esu Lietuvos visuomenės tarybos narys, o mokslinė ir pedagoginė veikla įėjo ir įeina į tiesiogines darbo pareigas.
7. Pomėgiai: Dalykų esmės paieškos, buvimas gamtoje, irklavimas, dviračiai.
8. Šeimyninė padėtis:
Išsiskyręs
vyras / žmona nenurodyta
vaikai trys
9. Ką dar norėtumėte parašyti apie save: Daug laiko skiriu tinklaraščiui: paliokas.blogspot.com. Jame galite daug ką perskaityti – ir tai, kaip 2016-aisiais VRK “vargo” su mano biografija, kurią tada leido parašyti išsamią.

Mirė – 2021-12-09

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu –
LVT Valdybos narys Aldas Mačiulis

 

Akimirkos iš atsisveikinimo su Velioniu Vilniuje