REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI Dėl V. Lekstučio lapkričio 1d. pareiškimo

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

2021 m. lapkričio 2 d. Vilnius

Visų Šventų dieną Vaidas Lekstutis paskelbė, kad stabdo pagal jo paskelbtą Mano TV išvažiuojamąjį parašų rinkimą miestuose dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų, kad jis nepardavinės referendumo, kad jis nepatenkintas tariamu referendumo valdžios išrinkimu, Audriumi Butkevičiumi, Zigmu Vaišvila ir Tauru Jakelaičiu. Mes nesiimame vertinti šio asmens tokio veiksmo priežasčių, jo gąsdinimų sunaikinti lapus su surinktais piliečių parašais. Z. Vaišvila ir kiti Referendumo iniciatyvinės grupės nariai bei koordinatoriai su V. Lekstučiu prieš tai išsiaiškino visus jam rūpėjusius klausimus. Tačiau jis nusprendė kelti reikalavimus Referendumo iniciatyvinei grupei. Nepaisant V. Lekstučio norų, Referendumo iniciatyvinės grupės narys A. Butkevičius turi teisę pasiūlyti aktyvinti veiklą, visose apskrityse surasti atsakingus už parašų rinkimą asmenis ir vietas, kuriose renkami parašai, dalinami parašų rinkimo lapais. Tai būtina ir dėl informacijos apie surinktus parašus gavimo paspartinimo. Tai pavesta sukurtam organizaciniam štabui.

Ši iniciatyva ir referendumo likimo Lietuvoje klausimas nėra vieno asmens klausimas. Todėl tik įregistravus ją mes kvietėme į organizacinį štabą kuo daugiau asmenų ir organizacijų bei partijų atstovų. V. Lekstučio minėtą Susitelkimo branduolį taip pat inicijavo ne V. Lekstutis, bet Lietuvos visuomenės taryba.

V.Lekstučiui, panorusiam skaičiuoti referendumui aukojamas lėšas, paaiškiname, kad su jomis jis galės susipažinti ir VRK interneto puslapyje. Taip, jų mažai, kol kas pakako tik vieno Referendumo laikraščio numeriui 25 000 tiražu išleisti. Tačiau mes neskaičiuojame V. Lekstučio iš žmonių gaunamos paramos lėšų. Tai – žmonių apsisprendimas ir jų valia. Ir niekas neprekiauja parašų rinkimu. Bent mums tai nėra žinoma.

Ši 19 narių Referendumo iniciatyvinė grupė įregistruota 2021 m. birželio 29 d. VRK sprendimu Nr.Sp-170 pagal tuo metu galiojusį Referendumo įstatymą. Šią iniciatyvą Lietuvos visuomenės tarybai pasiūlė Žemės referendumo iniciatyvinės grupės narė Danutė Jasilionienė. Pagal įstatymą Referendumo iniciatyvinę grupę atstovauja koordinatoriai ir niekas kitas. Koordinatoriais VRK įregistravo Nendrę Černiauskienę, Taurą Jakelaitį ir Zigmą Vaišvilą. Todėl pagal įstatymą negali būti jokių kitų šios iniciatyvos valdymo organų, vadovų, viršininkų, nepaisant to, kas jų norėtų. Niekas niekam neturi teisės nurodinėti, kelti sąlygų, nes Referendumo iniciatyvinės grupės veiklą reglamentuoja įstatymas. Ir mes neleisime niekam pažeidinėti įstatymo, tuo labiau grasinti sunaikinti parašų lapus su piliečių parašais. Įstatymas  už tai nustato griežtą atsakomybę.

Mes nenustebome, kad šis išpuolis nukreiptas, visų pirma, prieš koordinatorių Zigmą Vaišvilą, kuris šiuo metu gydomas po sudėtingos chirurginės operacijos ir kurio paruoštų dokumentų pagrindu Referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme apgynė konstitucinę referendumo teisę, išsikovojo parašų lapų išdavimą ir LRT eterį. Referendumo teisės negina nei Seimas, nei Respublikos Prezidentas, dar š.m. birželio mėn. viešai atkreipęs dėmesį į tai, kad Seimui iki š.m. liepos 1 d. neįvykdžius 2020 m. liepos 30 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimo dėl referendumo įstatymo, Lietuva liko be šio įstatymo.

Po švenčių apie jungimąsi prie šios referendumo iniciatyvos, kuri yra visų Lietuvos žmonių konstitucinių teisių gynimo ir demokratijos ne deklaravimo, bet įgyvendinimo klausimas, jungiasi vis daugiau žmonių, partijų ir organizacijų. Jei V. Lekstutis nevažiuos savo paties paskelbtu maršrutu rinkti parašus už šį referendumą, tai jau kiti žmonės organizuojasi jį pakeisti. Tačiau tikimės, kad V. Lekstutis pats parodys supratingumą ir tęs pradėtą šiai referendumo iniciatyvai labai naudingą darbą.

Po šio incidento atsiliepė labai daug žmonių iš Lietuvos ir užsienio, jie pasisiūlė talkinti referendumo iniciatyvai ir jau tai daro. Ačiū Jums ir visiems renkantiems piliečių parašus. 

Kviečiame jungtis prie iniciatyvos ir registruotis parašų rinkėjams kiekvienoje rinkimų apygardoje el. adresu info@ltreferendumas.lt.

Šiandien svarbiausia susitelkti mums visiems, nepaisant pažiūrų ir nuomonių skirtumų, jei dar norime gelbėti padėtį šioje valstybėje. Referendumas – tai mūsų Konstitucijos ginamas Tautos įrankis. Todėl valdžia jo taip ir bijo. Nes teismas taip pat nutarė, kad gins šią piliečių teisę.

Mieli žmonės, atsiprašome dėl šių nesusipratimų.

Pasirašymas elektroniniu būdu – ČIA.

Referendumo banko sąskaita:

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.

Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt